Gevel ramen

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blog. Dus, je bent aan het bouwen of aan het ren­ov­eren — en je wil graag dat kosten­plaat­je… ramen. Snap­pen we. Maar… jam­mer genoeg kun­nen we je geen vast bedrag meegeven.


Hoe, ni?”


Ja, sor­ry. Dit is vast verve­lend voor je — en dat begri­jpen we. Maar we leggen je graag uit hoe dat komt aan de hand van een leuke sit­u­ati­eschets. Stel je voor… je wan­delt bin­nen in een super­markt. Dan ga je ook niet aan de verkop­er vra­gen: Hal­lo, hoeveel kost eten?


Exact. Dit komt omdat deze super­markt hon­der­den ver­schil­lende etenswaren bevat, die alle­maal een ver­schil­lend pri­jskaart­je hebben.


En dit is hele­maal het­zelfde wan­neer het ramen betre­ft. Er hangt zo ontzettend veel af van raam­type, profie­len en aller­lei andere extra’s, dat we je zon­der bijkomende infor­matie onmo­gelijk een accu­rate pri­jss­chat­ting kun­nen geven. De oploss­ing hier­van? Gewoon gezel­lig langskomen bij Bruynseels-Vocht­en, natuurlijk!

De kost­pri­js van jouw ramen? Die is volledig afhanke­lijk van het project

Want, ja. Je bent nu een­maal terecht gekomen bij Bruynseels-Vocht­en: expert in ramen en deuren — met heel wat jaren ervar­ing op de teller. Met andere woor­den: een organ­isatie die jou bij­zon­der veel opties en mogelijkhe­den kan (en wil) aan­bieden. Zoals het hoort, toch? Want wie wil er nu set­te­len voor een con­fec­tier­aam, wan­neer je even­goed kan kiezen voor een raam dat volledig op maat gemaakt is? Klopt.

Bij ons kan je dus kiezen tussen heel wat mogelijkhe­den, zodat jij zek­er kan zijn van een raam dat beant­wo­ordt aan al jouw wild­ste verwachtin­gen. Raam-gere­la­teerd dan, uit­er­aard. Wil je een schuifraam tussen je vaste ramen? Kan. Wil je een schuifdeur én gewone deuren? Geen prob­leem. Wil je tussendoor ook nog vliegen­ra­men? Doen we.

Je merkt het al… voor ons is geen wens te veel. Sterk­er nog: bij Bruynseels-Vocht­en staan we erop dat élk raam handge­maakt en geper­son­aliseerd ver­vaardigd wordt. Op deze manier kan jij stoe­fen met die vol­strekt unieke en one-of-a-kind ramen in jouw mooie (t)huisje.

Toch graag ont­dekken wat die nieuwe ramen zullen kosten?

Dat kan, uit­er­aard. Maar daar­voor zien we je graag even ver­schi­j­nen in onze toon­za­al. We willen je tenslotte leren ken­nen, zodat we samen op zoek kun­nen gaan naar dé per­fecte optie(s) voor jouw won­ing. Het is een­voudig: jij vertelt, wij luis­teren. Jij bestelt, wij ver­vaardi­gen én installeren. Benieuwd hoe we pre­cies te werk gaan? Dat ont­dek je hier! En het enige wat je op dit moment nog moet doen? Een afspraak mak­en, natu­urlijk. Wij kijken er alvast naar uit om jou te ont­moeten. Tot snel!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's Tips

Hoe hou jij je veranda aangenaam koel in de zomer?

Wan­neer we iets geleerd hebben van de zomer van 2020 (en de hit­te­gol­ven die daar­bij kwa­men kijken), is het wel het belang van de nodi­ge verkoel­ing in huis. En, voor diege­nen die vorig jaar al een veran­da had­den, het belang van e…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een sc…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Renoveren in 2021? Voor deze premies en subsidies kom je – mogelijk – in aanmerking

Denk je aan een ren­o­vatie voor je won­ing? Dan kies je voor een aanzien­lijke invester­ing, inclusief een mooi ein­dresul­taat. Gelukkig kan je hier­voor aanspraak mak­en op pre­mies en sub­si­dies. Of je ze ook effec­tief kri­jgt hangt …
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Menu