Gevel ramen

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blog. Dus, je bent aan het bouwen of aan het ren­ov­eren — en je wil graag dat kosten­plaat­je… ramen. Snap­pen we. Maar… jam­mer genoeg kun­nen we je geen vast bedrag meegeven.


Hoe, ni?”


Ja, sor­ry. Dit is vast verve­lend voor je — en dat begri­jpen we. Maar we leggen je graag uit hoe dat komt aan de hand van een leuke sit­u­ati­eschets. Stel je voor… je wan­delt bin­nen in een super­markt. Dan ga je ook niet aan de verkop­er vra­gen: Hal­lo, hoeveel kost eten?


Exact. Dit komt omdat deze super­markt hon­der­den ver­schil­lende etenswaren bevat, die alle­maal een ver­schil­lend pri­jskaart­je hebben.


En dit is hele­maal het­zelfde wan­neer het ramen betre­ft. Er hangt zo ontzettend veel af van raam­type, profie­len en aller­lei andere extra’s, dat we je zon­der bijkomende infor­matie onmo­gelijk een accu­rate pri­jss­chat­ting kun­nen geven. De oploss­ing hier­van? Gewoon gezel­lig langskomen bij Bruynseels-Vocht­en, natuurlijk!

De kost­pri­js van jouw ramen? Die is volledig afhanke­lijk van het project

Want, ja. Je bent nu een­maal terecht gekomen bij Bruynseels-Vocht­en: expert in ramen en deuren — met heel wat jaren ervar­ing op de teller. Met andere woor­den: een organ­isatie die jou bij­zon­der veel opties en mogelijkhe­den kan (en wil) aan­bieden. Zoals het hoort, toch? Want wie wil er nu set­te­len voor een con­fec­tier­aam, wan­neer je even­goed kan kiezen voor een raam dat volledig op maat gemaakt is? Klopt.

Bij ons kan je dus kiezen tussen heel wat mogelijkhe­den, zodat jij zek­er kan zijn van een raam dat beant­wo­ordt aan al jouw wild­ste verwachtin­gen. Raam-gere­la­teerd dan, uit­er­aard. Wil je een schuifraam tussen je vaste ramen? Kan. Wil je een schuifdeur én gewone deuren? Geen prob­leem. Wil je tussendoor ook nog vliegen­ra­men? Doen we.

Je merkt het al… voor ons is geen wens te veel. Sterk­er nog: bij Bruynseels-Vocht­en staan we erop dat élk raam handge­maakt en geper­son­aliseerd ver­vaardigd wordt. Op deze manier kan jij stoe­fen met die vol­strekt unieke en one-of-a-kind ramen in jouw mooie (t)huisje.

Toch graag ont­dekken wat die nieuwe ramen zullen kosten?

Dat kan, uit­er­aard. Maar daar­voor zien we je graag even ver­schi­j­nen in onze toon­za­al. We willen je tenslotte leren ken­nen, zodat we samen op zoek kun­nen gaan naar dé per­fecte optie(s) voor jouw won­ing. Het is een­voudig: jij vertelt, wij luis­teren. Jij bestelt, wij ver­vaardi­gen én installeren. Benieuwd hoe we pre­cies te werk gaan? Dat ont­dek je via ons hand­ig zesstap­pen­plan! En het enige wat je op dit moment nog moet doen? Een afspraak mak­en, natu­urlijk. Wij kijken er alvast naar uit om jou te ont­moeten. Tot snel!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

PVC of aluminium ramen?

Miss­chien ga je bin­nenko­rt kopen, bouwen of ren­ov­eren. En dan zijn er heel wat zak­en om reken­ing mee te houden. Als het aan ons ligt, dan begin je best nu al na te denken over je ramen. Deze zijn tenslotte om heel wat rede­nen belan…
Ontdek er hier meer over
Menu