moderne ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.

Vast raam

Een vast raam is een stan­daardraam dat je niet kan ope­nen. Het heeft geen bij­zon­dere spec­i­fi­caties en is daarom meestal ook het goed­koop­ste raam­type. Omdat je het raam niet kunt ope­nen, biedt het een goede vei­ligheid en iso­latie. Let wel op, want je moet het zow­el langs de bin­nen- als buitenkant kun­nen bereiken om dit soort raam schoon te mak­en.

Bij per­fecte vaste ramen horen natu­urlijk ook kwal­i­tatieve raam­profie­len. Daar­voor ben je bij Bruynseels-Vocht­en aan het juiste adres. Wij gaan met veel ent­hou­si­asme op zoek naar het per­fecte mate­ri­aal voor de ramen in jouw thuis­je. Je hebt de keuze uit alu­mini­um of PVC. Lees er meer over!

Draairaam

Een draairaam draait in één richt­ing open naar de bin­nenkant van de won­ing: ideaal om je won­ing te ver­lucht­en op warme dagen. Aangezien je het raam kunt open­draaien, kun je het een­voudig schoon­mak­en van bin­nenu­it. Wil je dat het beslag (of de scharnieren) zicht­baar zijn? Of toch liev­er ver­sc­holen? De keuze is aan jou!

Twi­jfel je nog over de aankoop van nieuwe ramen? Dat begri­jpen we. Nieuwe ramen kopen: het is een hele invester­ing. Hou in het achter­hoofd dat je jezelf engageert tot een een­ma­lige invester­ing die op heel wat ver­schil­lende gebieden posi­tieve gevol­gen zal hebben.

Zo zal je geliefde won­ing er weer gloed­nieuw uitzien, zal je geni­eten van betere iso­latie én kan je op je twee oren slapen door de ver­be­ter­de inbraakveiligheid.

Val­raam & draai-kiepraam

Door een scharnier onder­aan het raam, kan­te­len kiepra­men of val­ra­men open naar de bin­nenkant van de won­ing. Die kiep­func­tie is hand­ig wan­neer je je won­ing in de win­ter of zomer de hele dag wil ven­til­eren, want de func­tie biedt meer vei­ligheid.

Wil je de draai­func­tie en kiep­func­tie com­bineren? Dat kan. Een draai-kiepraam is weliswaar iet­wat duur­der omwille van het beslag, maar je geni­et van de voorde­len van bei­de soorten ramen.

De meer­pri­js van draai-kiepra­men kan je com­penseren door mid­del van pre­mies. Wan­neer je ramen ren­oveert en je won­ing min­stens 25 jaar oud is, kan jouw invester­ing in aan­merk­ing komen voor de ren­o­vatiepremie of ver­be­ter­ing­spremie. Of je die pre­mie al dan niet ont­vangt, hangt onder meer af van je inkomenssi­t­u­atie. Alle voor­waar­den en details vind je hier.

Schuifraam

Schuifra­men bestaan in alle mat­en en kleuren. Bij Bruynseels-Vocht­en hebben we zelfs ver­schil­lende types! We zetten ze voor jou op een rijtje…


Hef­schuifraam

Hef­schuifra­men kun­nen zware en grote ramen dra­gen. Het mech­a­nisme tilt het schuifraam omhoog, waar­na je het raam open kunt schuiven.

Kiep­schuifraam

Bij kiep­schuifra­men kiept de schuiv­ende vleugel naar de bin­nen­z­i­jde van de won­ing. Door­dat het gewicht van de vleugel naar de bin­nen­z­i­jde van de won­ing gekiept wordt, kan het sys­teem min­der zware vleugels dra­gen dan hef­schuifra­men, de raam­breedte is bijgevolg ook wat beperkter.

Vouwschuifraam

Wil je voor een heden­daagse look gaan? Dan zijn vouwramen miss­chien wel iets voor jou. De ver­schil­lende raamde­len kun­nen alle­maal samen, of stuk voor stuk, samengevouwen wor­den. Zo wordt één groot open raamvlak gecreëerd. Mooi toch?

Wil je weten of je best alu­mini­um of pvc kiest voor je raam­profie­len? Of toch liev­er houten ramen? Meer infor­matie over de kost­pri­js van nieuwe ramen vind je op de website.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

PVC of aluminium ramen?

Miss­chien ga je bin­nenko­rt kopen, bouwen of ren­ov­eren. En dan zijn er heel wat zak­en om reken­ing mee te houden. Als het aan ons ligt, dan begin je best nu al na te denken over je ramen. Deze zijn tenslotte om heel wat rede­nen belan…
Ontdek er hier meer over
Menu