Eetkamer met lichtval en donkere ramen

Verschil kwaliteit pvc ramen en kwaliteit aluminium ramen

Alu­mini­um en PVC zijn onder­houdsvrien­delijk, inbraakveilig en slijtvast.

Alu­mini­um en PVC zijn bei­den onder­houdsvrien­delijk, inbraakveilig en sli­jt­vast. Hoe maak je dan de juiste keuze tussen de twee mate­ri­alen? We zetten de belan­grijk­ste ver­schillen tussen de kwaliteit van alu­mini­um ramen en pvc ramen op een rijtje.

Voorde­len van de kwaliteit van PVC ramen

PVC ramen hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding

PVC ramen hebben een lange lev­ens­du­ur: ze gaan meer dan 30 jaar mee. Dankz­ij de gun­stige grond­stof­pri­jzen van PVC, zijn ze boven­di­en goed­kop­er in aankoop dan alu­mini­um ramen. Daar­naast hoef je geen dure schoon­maak­mid­de­len in huis te halen om de kwaliteit van PVC ramen te onderhouden.

Uit­stek­ende isolatie

De kwaliteit van PVC ramen scoort op vlak van iso­latie beter dan die van alu­mini­um ramen. PVC heeft een uit­stek­ende iso­latiewaarde en ver­li­est min­der snel warmte dan alu­mini­um. PVC heeft door­gaans ook een betere U‑waarde (warmte­door­gangscoëf­fi­ciënt) dan alu­mini­um ramen.

Tal­rijke afwerkingsmogelijkheden

PVC ramen zijn de ide­ale oploss­ing als je houten ramen wil ver­van­gen. Je kan kiezen uit vele ver­schil­lende RAL kleuren!

Nade­len van de kwaliteit van PVC ramen

De kwaliteit van PVC ramen is min­der geschikt voor grote glaspartijen

PVC ramen zijn iets min­der robu­ust dan alu­mini­um ramen. Ze hebben daarom door­gaans een bredere ven­ster­bank nodig voor een opti­male sta­biliteit. Daarom zijn ze iets min­der geschikt voor grote glas­par­ti­jen of gebo­gen ramen.

Kras­gevoelig

PVC ramen zijn gevoeliger voor krassen dan alu­mini­um ramen. PVC mag dan wel onder­houdsvrien­delijk zijn, maar is niet onder­houdsvrij. Draag dus extra zorg voor de kwaliteit van je PVC ramen. Hier lees je hoe je die kwaliteit onderhoudt.

Niet makke­lijk te schilderen

PVC ramen zijn bij ons te verkri­j­gen in maar lief­st 55 ver­schil­lende kleuren. Maak zek­er een welover­wogen keuze, want PVC ramen kun je niet zomaar schilderen. Wil je toch een nieuw kleurt­je op je PVC ramen? Neem dan con­tact op met een spe­cial­ist, zo zal je de kwaliteit van PVC ramen niet beschadigen.

Voorde­len van de kwaliteit van alu­mini­um ramen

De kwaliteit van alu­mini­um ramen biedt mod­erne stevigheid

Alu­mini­um ramen hebben ein­de­loos veel con­struc­tiemogelijkhe­den. De ste­vige, strakke alu­mini­um raam­profie­len lat­en je toe om je won­ing een mod­erne en indus­triële uit­stral­ing te geven. Daar­naast is de kwaliteit van alu­mini­um ramen uiterst geschikt voor grote raampartijen.

Milieube­wuste keuze

De kwaliteit van alu­mini­um ramen zit hem vooral in de duurza­amheid. Wist je dat alu­mini­um 100% recy­cleer­baar is? Van oude alu­mini­um ramen kan je dus weer nieuwe raamkoz­i­j­nen mak­en zon­der dat de kwaliteit van alu­mini­um ramen afneemt. Een goede zaak voor het milieu!

Roestvrij en krasbestendig

Alu­mini­um ramen roesten niet, barsten niet en trekken niet krom. De kwaliteit van alu­mini­um ramen wordt gegaran­deerd omdat ze niet aange­tast wor­den door de zon of vochtigheid. Alu­mini­um ramen zijn ten slotte ook beter bestand tegen kleine beschadigin­gen zoals krassen.

Nade­len van de kwaliteit van alu­mini­um ramen

De kwaliteit van alu­mini­um ramen is niet bestand tegen chemis­che stoffen

Gebruik geen zure of bij­tende chemis­che schoon­maak­mid­de­len voor het onder­houd van alu­mini­um ramen. De beschermlaag zal zo sneller aange­tast wor­den. Lees hier hoe je het best de kwaliteit van alu­mini­um ramen onderhoudt.

Betere iso­latie, hogere prijs

Een alu­mini­um raam doet in iso­latiewaarde niet onder voor een PVC raam. Toch moet je goed kijken naar de pri­js en de iso­latiewaarde. Hoe beter de iso­latieklasse, hoe duur­der de prijs.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu