Details_profielen_Bruvo

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­len. Kies voor PVC of alu­mini­um.

Raam­profie­len kiezen

Het profiel van jouw raam is min­stens even belan­grijk als de beglaz­ing zelf. Raam­profie­len zijn bepal­end voor de iso­latiewaarde, de uit­stral­ing en het onder­houd van jouw won­ing. Zow­el alu­mini­um als PVC profie­len zijn onder­houdsvrien­delijk, kleur- en sli­jt­vast. Om de keuze voor jou wat overzichtelijk­er te mak­en, zetten we ken­merken even op een rijtje.

PVC profie­len

PVC profie­len kun­nen tegen een stoot­je en hebben dan ook weinig onder­houd nodig. De hevig­ste regen­vla­gen of de heet­ste hit­te­golf: deze profie­len doorstaan het alle­maal. Daar­naast heeft PVC een hoge iso­latiewaarde (zow­el warmte- als gelu­id­siso­latie). Dat is goed nieuws voor het milieu én je porte­feuille. Dan komen we ten slotte bij de uit­stral­ing. Bij profie­len in PVC is een grote keuze aan kleuren mogelijk.

Alu­mini­um profielen

Alu­mini­um profie­len zijn net als PVC profie­len duurza­am en hebben een hoge iso­latiewaarde. Ook alu­mini­um is makke­lijk te onder­houden. Er is voor dit mate­ri­aal zelfs een nog grot­er aan­bod aan kleuren dan voor PVC. Dankz­ij het lichte mate­ri­aal geeft alu­mini­um een strakke uitstraling.

Nog aan het twi­jfe­len? Vind meer infor­matie over alu­mini­um of pvc op onze web­site. Bek­ijk ook de kost­pri­js van nieuwe ramen.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

PVC of aluminium ramen?

Miss­chien ga je bin­nenko­rt kopen, bouwen of ren­ov­eren. En dan zijn er heel wat zak­en om reken­ing mee te houden. Als het aan ons ligt, dan begin je best nu al na te denken over je ramen. Deze zijn tenslotte om heel wat rede­nen belan…
Ontdek er hier meer over
Menu