Detail pvc ramen

Je PVC ramen onderhouden? Dat doe je zo.

Goed voor je PVC ramen zor­gen? Dat doe je zo.

Onder­tussen ben je al een expert op gebied van PVC ramen. Je weet dat ze een schit­terende pri­js-kwaliteit ver­houd­ing hebben, in heel wat ver­schil­lende kleuren beschik­baar zijn én dat ze om weinig onder­houd vra­gen. Maar ja… weinig onder­houd is natu­urlijk nog wel een béét­je onder­houd. Wat deze vuil- en stofw­erende ramen dan wél vra­gen? Enkele keren per jaar een slimme onder­houds­beurt van enkele minuten. En dan kun­nen deze top­pers maar lief­st 50 jaar mee! Wij geven je enkele tips.


#1 Doen: zachte doek­jes of spon­sjes gebruiken

Eén ding dat je zek­er moet onthouden wan­neer het PVC ramen betreft? 

Dat deze rakkers redelijk gevoelig voor krassen zijn.

Op zich geen prob­leem, zolang je hier maar reken­ing mee houdt tij­dens je poet­s­beurt.

Kies daarom alti­jd voor de zachte kant van je spons — en ide­aliter een zachte microvezel­doek om die ramen weer mee te lat­en glanzen. 

Zo! Smet­teloos én krasvrij!

#2 Doen: de bewe­gende onderde­len onderhouden

Je raam bestaat natu­urlijk niet enkel uit glas. Het is dus belan­grijk dat je ook de overige delen van je ramen net­jes onderhoudt.

Doorheen de jaren kan het tenslotte wel eens voor­vallen dat de scharnieren wat stroev­er begin­nen func­tioneren. Verve­lend — én niet gezond voor je ramen.

Denk er daarom aan om deze onderde­len één keer per jaar te ver­zor­gen met vetvrij smeer­mid­del. Waarom vetvrij? Omdat dit geen vuil of stof aantrekt, wat min­der kans geeft op blokkades tussen de scharnieren.

#3 Niet doen: agressieve reinig­ingsmid­de­len gebruiken

Het klinkt waarschi­jn­lijk als een goed idee: het groffe (schoon­maak)geschut boven te halen om die ramen in geen tijd weer smet­teloos te krijgen. 

Toch is niets min­der waar! PVC ramen zijn tenslotte niet zo goed bestand tegen de oxiderende zuren die zich regel­matig in dit soort pro­ducten bevinden.

Kies daarom eerder voor lauw water met een scheut­je cit­roen­sap. Even schoon — maar véél vrien­delijk­er voor jouw PVC ramen!

#4 Niet doen: reini­gen zon­der water 

Belan­grijk! Zorg ervoor dat je vol­doende water gebruikt bij het onder­houden van je PVC ramen.

Want, als je te weinig water gebruikt, loop je meer risi­co op krassen. 

Vol­doende water gebruiken, is dus de boodschap!

#5 Niet doen: schilderen

Zijn de profie­len van je PVC ramen aan vernieuwing toe?

Probeer ze dan niet zelf te schilderen, maar raad­pleeg alti­jd een spe­cial­ist. Zoals Bruynseels-Vocht­en, bijvoor­beeld?

Wij bieden tenslotte een assor­ti­ment van maar lief­st 55 kleuren aan, in de vorm van kleur­vaste folie.

Aarzel niet om ons te con­tac­teren voor meer infor­matie over de ver­schil­lende kleuren die we aanbieden!

Nog vra­gen over (het onder­houd van) PVC ramen?

Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren. Wij zijn tenslotte spe­cial­ist wan­neer het op deze top­pers aankomt. Tot snel?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu