Beveiligde deur

Nieuwe deuren kiezen: hoe doe je dat?

Wij geven enkele tips mee. 

Nieuwe deuren kiezen: hoe doe je dat?

Zodus. Je staat aan het begin van een span­nende reis: het bouwen of ren­ov­eren van jouw droomhuis­je. En dan moet je aan 1001 din­gen denken. Van het kiezen van de ramen, tot het plaat­sen van een keuken — en alles daar­tussen. En dan zijn er natu­urlijk nog die deuren die je moet kiezen: hoe doe je dat?


Wel, wij vergelijken de deuren alti­jd met het vis­itekaart­je van je won­ing. Het is het allereer­ste en aller­laat­ste wat je bezoek­ers zien, dus je wil ervoor zor­gen dat deze er piek­fi­jn uitzien. We helpen je graag tij­dens een vri­jbli­jvende afspraak, maar we geven je graag ook enkele tips mee die je zullen helpen bij het deuren kiezen. Hier gaan we! 


#1 Denk na over onderhoud

Tja, we gaan er niet om liegen, hé. Wan­neer we mogen kiezen tussen poet­sen en leuke din­gen doen… dan zal poet­sen regel­matig het onder­spit del­ven. En dat begri­jpen we! Jam­mer genoeg zorgt een vuile of slecht ver­zorgde voordeur vaak voor een alge­meen slordig uitzicht van de won­ing. Willen we niet!

Daarom stellen wij met veel vertrouwen onze mate­ri­alen naar keuze voor: PVC en alu­mini­um. PVC haalt z’n groot­ste kracht uit de fan­tastis­che pri­js-kwaliteitver­houd­ing. Alu­mini­um staat dan weer bek­end om z’n onwrik­baarheid. Enneuh… bei­de halen ze 10 op 10 voor onder­houdsvrien­delijkheid!

Enneuh… wil je toch echt graag hout, ook al vraagt dat om veel onder­houd? Dan stellen we je graag voor aan onze PVC in hout­struc­tu­ur: de authen­tieke charme van hout met alle onder­houds- en pri­jsvo­orde­len van PVC. Wauw!

#2 Houd de sti­jl van de won­ing in het achterhoofd

Ook heel belan­grijk (en iets waar­voor je natu­urlijk ook terecht kan bij onze sti­jl­ex­perts). Het kan tenslotte goed zijn dat je een bepaald type deur heel mooi vin­dt, maar wees zek­er ook kri­tisch genoeg. Want, ja… past dit type deur wel in de sti­jl van de won­ing?

Wel, gelukkig zijn de regels’ wat deuren kiezen betre­ft niet meer zo strak als vroeger. Tegen­wo­ordig lijkt het alle­maal — bin­nen de juiste nor­men, natu­urlijk — te mogen: een mod­erne deur in een pas­tori­j­won­ing of een ambachtelijke deur in een design won­ing? Kies maar.

Maar… zorg er wel voor dat het totaalplaat­je nog klopt: sti­jlvol eclec­tisch kan, zon­der het juiste advies, al snel rom­melig en onbe­gri­jpelijk wor­den. Schakel daarom alti­jd een expert in voor het nodi­ge sti­jlad­vies. Je zal hier geen spi­jt van hebben, beloofd!

#3 Denk na over inbraakbeveiliging 

Ook belan­grijk, natu­urlijk! Je investeert tenslotte heel wat tijd, geld en moeite in je nieuwe won­ing. Dan hou je dat kleine koninkrijk natu­urlijk het aller­lief­st hele­maal voor jezelf, zon­der onwelkome dieven die bin­nen­drin­gen. Daarom is het belan­grijk om na te denken over een alarm­sys­teem in de eerste plaats, maar ook over anti-inbraakdeuren in de tweede plaats.

Gelukkig hoef je bij ons niet tussen veilige en mooie deuren te kiezen: wij bieden ze sim­pel­weg alle­bei aan. Zo, dat is ook weer opgelost!

#4 Informeer jezelf over isolatie

Of het nu gaat over je ramen, vlo­eren, muren of deuren: reken­ing houden met iso­latie moet al-tijd. Ten­min­ste, wan­neer je graag wat bud­get over­houdt op het einde van het jaar. Door goed te isol­eren, bespaar je tenslotte hon­der­den euro’s aan onn­odi­ge stookkosten! 

Het is dus belan­grijk dat je weet welke U‑waarde jouw nieuwe voordeur heeft (kort door de bocht: hoe klein­er de waarde, hoe beter de iso­latie). Vraag ons daarom zek­er naar de akoestis­che en ther­mis­che presta­ties van onze deuren.

#5 Kom langs bij Bruynseels-Vocht­en voor meer informatie!

Hihi, betrapt: niet echt een tip, natu­urlijk. Maar die tips, die geven we je véél liev­er in t echt. Zo kun­nen we er beter in detail op verder gaan — en is de con­ver­sa­tie niet eenzijdig. 

Wij zijn héél benieuwd naar jouw plan­nen en helpen je graag de per­fecte nieuwe deur te kiezen. Kom je snel eens langs voor een vri­jbli­jvend gesprek? Dan stellen we je graag voor aan onze deuren — en kan je miss­chien ineens al kiezen. Tot snel! 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Ramen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een sc…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Renoveren in 2021? Voor deze premies en subsidies kom je – mogelijk – in aanmerking

Denk je aan een ren­o­vatie voor je won­ing? Dan kies je voor een aanzien­lijke invester­ing, inclusief een mooi ein­dresul­taat. Gelukkig kan je hier­voor aanspraak mak­en op pre­mies en sub­si­dies. Of je ze ook effec­tief kri­jgt hangt …
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Menu