Beveiligde deur

Nieuwe deuren kiezen: hoe doe je dat?

Wij geven enkele tips mee. 

Nieuwe deuren kiezen: hoe doe je dat?

Zodus. Je staat aan het begin van een span­nende reis: het bouwen of ren­ov­eren van jouw droomhuis­je. En dan moet je aan 1001 din­gen denken. Van het kiezen van de ramen, tot het plaat­sen van een keuken — en alles daar­tussen. En dan zijn er natu­urlijk nog die deuren die je moet kiezen: hoe doe je dat?


Wel, wij vergelijken de deuren alti­jd met het vis­itekaart­je van je won­ing. Het is het allereer­ste en aller­laat­ste wat je bezoek­ers zien, dus je wil ervoor zor­gen dat deze er piek­fi­jn uitzien. We helpen je graag tij­dens een vri­jbli­jvende afspraak, maar we geven je graag ook enkele tips mee die je zullen helpen bij het deuren kiezen. Hier gaan we! 


#1 Denk na over onderhoud

Tja, we gaan er niet om liegen, hé. Wan­neer we mogen kiezen tussen poet­sen en leuke din­gen doen… dan zal poet­sen regel­matig het onder­spit del­ven. En dat begri­jpen we! Jam­mer genoeg zorgt een vuile of slecht ver­zorgde voordeur vaak voor een alge­meen slordig uitzicht van de won­ing. Willen we niet!

Daarom stellen wij met veel vertrouwen onze mate­ri­alen naar keuze voor: PVC en alu­mini­um. PVC haalt z’n groot­ste kracht uit de fan­tastis­che pri­js-kwaliteitver­houd­ing. Alu­mini­um staat dan weer bek­end om z’n onwrik­baarheid. Enneuh… bei­de halen ze 10 op 10 voor onder­houdsvrien­delijkheid!

Enneuh… wil je toch echt graag hout, ook al vraagt dat om veel onder­houd? Dan stellen we je graag voor aan onze PVC in hout­struc­tu­ur: de authen­tieke charme van hout met alle onder­houds- en pri­jsvo­orde­len van PVC. Wauw!

#2 Houd de sti­jl van de won­ing in het achterhoofd

Ook heel belan­grijk (en iets waar­voor je natu­urlijk ook terecht kan bij onze sti­jl­ex­perts). Het kan tenslotte goed zijn dat je een bepaald type deur heel mooi vin­dt, maar wees zek­er ook kri­tisch genoeg. Want, ja… past dit type deur wel in de sti­jl van de won­ing?

Wel, gelukkig zijn de regels’ wat deuren kiezen betre­ft niet meer zo strak als vroeger. Tegen­wo­ordig lijkt het alle­maal — bin­nen de juiste nor­men, natu­urlijk — te mogen: een mod­erne deur in een pas­tori­j­won­ing of een ambachtelijke deur in een design won­ing? Kies maar.

Maar… zorg er wel voor dat het totaalplaat­je nog klopt: sti­jlvol eclec­tisch kan, zon­der het juiste advies, al snel rom­melig en onbe­gri­jpelijk wor­den. Schakel daarom alti­jd een expert in voor het nodi­ge sti­jlad­vies. Je zal hier geen spi­jt van hebben, beloofd!

#3 Denk na over inbraakbeveiliging 

Ook belan­grijk, natu­urlijk! Je investeert tenslotte heel wat tijd, geld en moeite in je nieuwe won­ing. Dan hou je dat kleine koninkrijk natu­urlijk het aller­lief­st hele­maal voor jezelf, zon­der onwelkome dieven die bin­nen­drin­gen. Daarom is het belan­grijk om na te denken over een alarm­sys­teem in de eerste plaats, maar ook over anti-inbraakdeuren in de tweede plaats.

Gelukkig hoef je bij ons niet tussen veilige en mooie deuren te kiezen: wij bieden ze sim­pel­weg alle­bei aan. Zo, dat is ook weer opgelost!

#4 Informeer jezelf over isolatie

Of het nu gaat over je ramen, vlo­eren, muren of deuren: reken­ing houden met iso­latie moet al-tijd. Ten­min­ste, wan­neer je graag wat bud­get over­houdt op het einde van het jaar. Door goed te isol­eren, bespaar je tenslotte hon­der­den euro’s aan onn­odi­ge stookkosten! 

Het is dus belan­grijk dat je weet welke U‑waarde jouw nieuwe voordeur heeft (kort door de bocht: hoe klein­er de waarde, hoe beter de iso­latie). Vraag ons daarom zek­er naar de akoestis­che en ther­mis­che presta­ties van onze deuren.

#5 Kom langs bij Bruynseels-Vocht­en voor meer informatie!

Hihi, betrapt: niet echt een tip, natu­urlijk. Maar die tips, die geven we je véél liev­er in t echt. Zo kun­nen we er beter in detail op verder gaan — en is de con­ver­sa­tie niet eenzijdig. 

Wij zijn héél benieuwd naar jouw plan­nen en helpen je graag de per­fecte nieuwe deur te kiezen. Kom je snel eens langs voor een vri­jbli­jvend gesprek? Dan stellen we je graag voor aan onze deuren — en kan je miss­chien ineens al kiezen. Tot snel! 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

PVC of aluminium ramen?

Miss­chien ga je bin­nenko­rt kopen, bouwen of ren­ov­eren. En dan zijn er heel wat zak­en om reken­ing mee te houden. Als het aan ons ligt, dan begin je best nu al na te denken over je ramen. Deze zijn tenslotte om heel wat rede­nen belan…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Deuren zijn het visitekaartje van je woning

Wan­neer je apetrots bent op je eigen stek­je — en je hier graag mee uit­pakt bij je fam­i­lie en vrien­den, is het belan­grijk dat alles piek­fi­jn in orde is. Wan­neer je bezoek ont­vangt, is de kans dan ook groot dat je aan het poet­sen…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Landelijk verliest nooit aan populariteit

Wan­neer je op zoek bent naar dé per­fecte veran­da voor jou en je gezin, heb je keuze te over. Er zijn tenslotte heel wat ver­schil­lende sti­jlen en soorten veranda’s beschik­baar — en miss­chien zie je na een tijd­je door het bos de bom…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Hoe isoleer ik mijn veranda?

Een veran­da wordt de laat­ste jaren steeds pop­u­laird­er: geni­eten van je tuin kan het hele jaar door van je tuin én er wor­den ver­warm­ingskosten uit­ges­paard. Toch is er een grote bezorgdheid: in de zomer lijkt het daarbin­nen veel …
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­…
Ontdek er hier meer over
Menu