Pastorijwoning buitenkant

Ramen en deuren in pastorijstijl: dit moet je erover weten

Jouw eigen ramen en deuren in pastorijstijl?

Ont­dek alles over die authen­tieke pastorijstijl

Zodus. Je bent op zoek naar ramen en deuren om jouw won­ing tot in de pun­t­jes af te werken. En bij het kiezen van deze essen­tiële ele­menten, is het natu­urlijk belan­grijk om ervoor te zor­gen dat het totaalplaat­je één mooi geheel vormt. Gelukkig kwam jij bij ons terecht! 


Bruynseels-Vocht­en is tenslotte jouw adres voor ramen en deuren in ver­schil­lende sti­jlen. Van mod­ern tot klassiek, van design tot lan­delijk. En van­daag? Van­daag vertellen je met veel liefde wat meer over ramen en deuren in pas­tori­jsti­jl.

Wat is een pastorijwoning?

De pas­tori­j­won­ing is — je raadt het nooit — de ambtswon­ing van een pas­toor, die meestal vlak­bij de kerk te vin­den is. Tegen­wo­ordig zijn er steeds min­der authen­tieke pas­tori­j­wonin­gen, maar gelukkig bleef het esthetis­che karak­ter wél bestaan. Deze pas­tori­jsti­jl’ wordt van­daag voor­namelijk gekozen voor ruime eengezinswonin­gen die warmte, charme en authen­ticiteit uit­stralen.

Dit type wonin­gen haalt zijn kracht uit de ges­laagde com­bi­natie tussen een zekere statigheid enerz­i­jds — en knusse gezel­ligheid anderz­i­jds. De pas­tori­jsti­jl is daar­naast een­voudig te herken­nen aan de een­voudi­ge vorm: dit type won­ing is de belicham­ing van what you see is what you get’, zon­der ver­bor­gen hoek­jes, kan­t­jes of torentjes.

De karak­ter­istieken van pastorijstijl

Lat­en we begin­nen met de gev­el. Deze is echt het vis­itekaart­je van de pas­tori­j­won­ing: statig, klassiek en hoog. Daar­naast wordt er regel­matig extra nadruk gelegd op de voordeur. Het­z­ij door omkader­ing van het por­tiek, het­z­ij door inte­gratie van boven­licht zodat de voordeur al-tijd in de spot­light staat.

Daar­naast heeft de pas­tori­j­won­ing vaak dezelfde soort bak­steen. Niet exact dezelfde, natu­urlijk, maar wel alti­jd een zacht en licht kleuren­palet. Denk: warme geel‑, roze‑, en bru­intin­ten die het geheel een warm en ver­welkomend gevoel meegeven.

Ramen en deuren: de kers op de taart

En dan zijn er natu­urlijk nog die ramen en deuren bin­nen de pas­tori­jsti­jl. Deze zijn de kers op de taart voor de afw­erk­ing van jouw huis­je. Natu­urlijk is hout de meest logis­che optie, maar je kan ook verder gaan. Vraag ons daarom zek­er naar alle ver­schil­lende opties: ronde ramen, de ver­schil­lende kleu­rop­ties, afgeronde profie­len, authen­tieke ste­un­balken, … Die pas­tori­jsti­jl is bedoeld om te aan­dacht te trekken — en jouw ramen en deuren zullen ervoor zor­gen dat dit gebeurt. Beloofd!

Ont­dek deze trendy pastorijwoning

Als we zouden kun­nen, dan zouden we je graag alle pas­tori­j­wonin­gen lat­en zien die we al gere­aliseerd hebben. Maareuh… dan zouden we een beet­je teveel van je tijd opeisen, vrezen we… Daarom kiezen we nu voor één project, om je nieuws­gierigheid al een beet­je te prikkelen.

Sterk­er nog: we kiezen voor een niet-alledaags project, zodat jij meteen kan zien dat die pas­tori­jsti­jl niet alti­jd klassiek hoeft te zijn. Deze trendy pas­tori­j­won­ing is tenslotte een ges­laagd huwelijk tussen authen­tiek en mod­ern.

Voor dit project ver­bon­den we trendy met pas­torij op een organ­is­che manier. Het resul­taat? Een char­mante woon­st waar zow­el houten ele­menten als steel look ramen aan­wezig zijn — en elka­ar zelfs versterken. 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

PVC of aluminium ramen?

Miss­chien ga je bin­nenko­rt kopen, bouwen of ren­ov­eren. En dan zijn er heel wat zak­en om reken­ing mee te houden. Als het aan ons ligt, dan begin je best nu al na te denken over je ramen. Deze zijn tenslotte om heel wat rede­nen belan…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Deuren zijn het visitekaartje van je woning

Wan­neer je apetrots bent op je eigen stek­je — en je hier graag mee uit­pakt bij je fam­i­lie en vrien­den, is het belan­grijk dat alles piek­fi­jn in orde is. Wan­neer je bezoek ont­vangt, is de kans dan ook groot dat je aan het poet­sen…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Landelijk verliest nooit aan populariteit

Wan­neer je op zoek bent naar dé per­fecte veran­da voor jou en je gezin, heb je keuze te over. Er zijn tenslotte heel wat ver­schil­lende sti­jlen en soorten veranda’s beschik­baar — en miss­chien zie je na een tijd­je door het bos de bom…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Hoe isoleer ik mijn veranda?

Een veran­da wordt de laat­ste jaren steeds pop­u­laird­er: geni­eten van je tuin kan het hele jaar door van je tuin én er wor­den ver­warm­ingskosten uit­ges­paard. Toch is er een grote bezorgdheid: in de zomer lijkt het daarbin­nen veel …
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­…
Ontdek er hier meer over
Menu