Pastorijwoning buitenkant

Ramen en deuren in pastorijstijl: dit moet je erover weten

Jouw eigen ramen en deuren in pastorijstijl?

Ont­dek alles over die authen­tieke pastorijstijl

Zodus. Je bent op zoek naar ramen en deuren om jouw won­ing tot in de pun­t­jes af te werken. En bij het kiezen van deze essen­tiële ele­menten, is het natu­urlijk belan­grijk om ervoor te zor­gen dat het totaalplaat­je één mooi geheel vormt. Gelukkig kwam jij bij ons terecht! 


Bruynseels-Vocht­en is tenslotte jouw adres voor ramen en deuren in ver­schil­lende sti­jlen. Van mod­ern tot klassiek, van design tot lan­delijk. En van­daag? Van­daag vertellen je met veel liefde wat meer over ramen en deuren in pas­tori­jsti­jl.

Wat is een pastorijwoning?

De pas­tori­j­won­ing is — je raadt het nooit — de ambtswon­ing van een pas­toor, die meestal vlak­bij de kerk te vin­den is. Tegen­wo­ordig zijn er steeds min­der authen­tieke pas­tori­j­wonin­gen, maar gelukkig bleef het esthetis­che karak­ter wél bestaan. Deze pas­tori­jsti­jl’ wordt van­daag voor­namelijk gekozen voor ruime eengezinswonin­gen die warmte, charme en authen­ticiteit uit­stralen.

Dit type wonin­gen haalt zijn kracht uit de ges­laagde com­bi­natie tussen een zekere statigheid enerz­i­jds — en knusse gezel­ligheid anderz­i­jds. De pas­tori­jsti­jl is daar­naast een­voudig te herken­nen aan de een­voudi­ge vorm: dit type won­ing is de belicham­ing van what you see is what you get’, zon­der ver­bor­gen hoek­jes, kan­t­jes of torentjes.

De karak­ter­istieken van pastorijstijl

Lat­en we begin­nen met de gev­el. Deze is echt het vis­itekaart­je van de pas­tori­j­won­ing: statig, klassiek en hoog. Daar­naast wordt er regel­matig extra nadruk gelegd op de voordeur. Het­z­ij door omkader­ing van het por­tiek, het­z­ij door inte­gratie van boven­licht zodat de voordeur al-tijd in de spot­light staat.

Daar­naast heeft de pas­tori­j­won­ing vaak dezelfde soort bak­steen. Niet exact dezelfde, natu­urlijk, maar wel alti­jd een zacht en licht kleuren­palet. Denk: warme geel‑, roze‑, en bru­intin­ten die het geheel een warm en ver­welkomend gevoel meegeven.

Ramen en deuren: de kers op de taart

En dan zijn er natu­urlijk nog die ramen en deuren bin­nen de pas­tori­jsti­jl. Deze zijn de kers op de taart voor de afw­erk­ing van jouw huis­je. Natu­urlijk is hout de meest logis­che optie, maar je kan ook verder gaan. Vraag ons daarom zek­er naar alle ver­schil­lende opties: ronde ramen, de ver­schil­lende kleu­rop­ties, afgeronde profie­len, authen­tieke ste­un­balken, … Die pas­tori­jsti­jl is bedoeld om te aan­dacht te trekken — en jouw ramen en deuren zullen ervoor zor­gen dat dit gebeurt. Beloofd!

Ont­dek deze trendy pastorijwoning

Als we zouden kun­nen, dan zouden we je graag alle pas­tori­j­wonin­gen lat­en zien die we al gere­aliseerd hebben. Maareuh… dan zouden we een beet­je teveel van je tijd opeisen, vrezen we… Daarom kiezen we nu voor één project, om je nieuws­gierigheid al een beet­je te prikkelen.

Sterk­er nog: we kiezen voor een niet-alledaags project, zodat jij meteen kan zien dat die pas­tori­jsti­jl niet alti­jd klassiek hoeft te zijn. Deze trendy pas­tori­j­won­ing is tenslotte een ges­laagd huwelijk tussen authen­tiek en mod­ern.

Voor dit project ver­bon­den we trendy met pas­torij op een organ­is­che manier. Het resul­taat? Een char­mante woon­st waar zow­el houten ele­menten als steel look ramen aan­wezig zijn — en elka­ar zelfs versterken. 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doe je dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet jij op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door je ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer fun…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet jij weten over die 'U-waarde'?

Ben je aan het denken om de beglaz­ing van je thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer je goed nadenk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Help! Heb ik een vergunning nodig voor mijn nieuwe veranda?

Heb je de knoop doorge­hakt — en ben je klaar voor jouw eigen veran­da? Fan­tastisch! Maar vergeet je zek­er niet de nodi­ge ver­gun­nin­gen eerst te check­en? In Bel­gië moet jij tenslotte alti­jd een ver­gun­ning aan­vra­gen bij je gemee…
Ontdek er hier meer over
Ramen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering

Ben jij op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én je won­ing meteen opwaardeert? Dan heb je de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen je graag wat meer…
Ontdek er hier meer over
Menu