Veiligheid Footer

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duurzame anti-inbraak maa­trege­len. Gelukkig kan jij hier­voor bij Bruynseels-Vocht­en terecht. Wij vertellen je graag waarmee we je kun­nen helpen om van jouw huis een ijz­er­sterk fort te maken!

Een anti-inbraakdeur bestaat uit twee essen­tiële onderdelen

Wan­neer jouw won­ing als mogelijk doel­wit gemar­keerd wordt, zullen de dieven jouw deur alti­jd eerst aan grondi­ge inspec­tie onder­w­er­pen. Met andere woor­den: wan­neer jouw deur als sterk’ bestem­peld wordt, is de kans klein­er dat ze nog een keer terugkomen. Gelukkig weten wij waarop we moeten let­ten… We kun­nen niets beloven, natu­urlijk, maar wan­neer jouw anti-inbraakdeur vol­doet aan drie onder­staande pun­t­jes, zullen de dieven snel ont­moedigd raken.

Vei­lighei­dss­loten

Het eerste wat inbrek­ers check­en, is of ze het slot gemakke­lijk kun­nen open­breken. Daarom raden wij alti­jd een meer­puntsluit­ing aan: deze zit­ten (zoals de naam al aangeeft) op ver­schil­lende pun­ten op slot, waar­door het moeil­ijk­er is (en langer duurt) om open te breken.

Daar­naast raden wij alti­jd sloten met het SKG-keurmerk aan. Deze zijn het neusje van de goed­beveiligde zalm, maar zijn daar­naast ook zo bek­end dat ze poten­tiële inbrek­ers snel zullen ontmoedigen.

Straffe scharnieren

Wan­neer de dieven klaar zijn met de inspec­tie van je slot — en al snel doorhad­den dat jouw vei­lighei­dss­lot niet te forceren was — proberen ze een andere aan­pak: nagaan of ze jouw deur een­voudig uit de scharnieren kun­nen tillen.

Gelukkig bestaat ook hier een oploss­ing’ voor: kiezen voor (min­stens drie) blokscharnieren. Dit type scharnier blok­keert je deur op zo’n manier, dat uit­tillen onmo­gelijk wordt. Ook hier­voor kan jij bij ons terecht.

Inbraak­w­erend glas voor nog meer veiligheid

Goed, zo’n anti-inbraakdeur, da’s één ding, natu­urlijk. Maar wij raden ook aan om eens na te denken over inbraak­w­erend glas om ook je ramen veiliger te mak­en. Gelukkig moet je van­daag niet meer kiezen tussen goede iso­latie of veilige beglaz­ing, maar is dit nu een én-én verhaal.

Voor inbraak­w­erend glas, is onze part­ner Spri­mo­glass dé spe­cial­ist voorhan­den. Zij bieden heel wat ver­schil­lende soorten inbraak­w­erend glas aan, die het inbrek­ers heel wat moeil­ijk­er zullen mak­en om je won­ing bin­nen te drin­gen. Aarzel dus niet om hier­naar te vra­gen tij­dens je bezoek bij Bruynseels-Vochten!

Rol­luiken om ook je ramen inbraakveilig te maken

Wil je echt de pun­t­jes op de i zetten, wat vei­ligheid betre­ft (ver­standig!)? Dan raden we aan om ook eens te vra­gen naar onze rol­luiken: deze bren­gen in eerste plaats een beter leef­com­fort met zich mee — maar bieden daar­naast ook nog eens een heel nieuwe dimen­sie aan inbraakbeveiliging.

Jouw rol­luik is tenslotte gemaakt van PVC of alu­mini­um: bij­zon­der harde en ste­vige mate­ri­alen, die bij­na niet te ver­vor­men zijn. Wan­neer jouw won­ing voorzien is van een anti-inbraakdeur met inbraak­w­erend glas én rol­luiken voor de ramen? Geloof ons: dan zullen de dieven jouw huis snel overslaan.

Meer weten over hoe wij jouw won­ing beveiligen?

Wat we je nu vertelden, da’s tenslotte maar het top­je van de ijs­berg. Meer weten hoe wij — en onze part­ners — jouw won­ing nog zoal kun­nen bescher­men tegen inbraak? Kom eens langs en dan vertellen we je er graag alles over.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's Tips

Hoe hou jij je veranda aangenaam koel in de zomer?

Wan­neer we iets geleerd hebben van de zomer van 2020 (en de hit­te­gol­ven die daar­bij kwa­men kijken), is het wel het belang van de nodi­ge verkoel­ing in huis. En, voor diege­nen die vorig jaar al een veran­da had­den, het belang van e…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een sc…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Renoveren in 2021? Voor deze premies en subsidies kom je – mogelijk – in aanmerking

Denk je aan een ren­o­vatie voor je won­ing? Dan kies je voor een aanzien­lijke invester­ing, inclusief een mooi ein­dresul­taat. Gelukkig kan je hier­voor aanspraak mak­en op pre­mies en sub­si­dies. Of je ze ook effec­tief kri­jgt hangt …
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Menu