Bruvo_brochure

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.

Ramen en deuren? Da’s ons ding! 

We werken er tenslotte al jaar en dag mee, elke dag opnieuw met een team vol experts en de meest hoog­waardi­ge mate­ri­alen. Of jij nu PVC of alu­mini­um ramen en deuren wil bestellen, bij ons kan je gerust zijn van een pro­fes­sionele samen­werk­ing.

PVC ramen en deuren bestellen?

Wan­neer je PVC ramen en deuren bestelt, haal jij in een­zelfde beweg­ing een fan­tastis­che pri­js-kwaliteitver­houd­ing in huis. Da’s tenslotte waar PVC zo bek­end om staat! Denk: onder­houdsvrien­delijk, ste­vig en betrouw­baar mate­ri­aal dat ook nog eens vrien­delijk voor de porte­feuille is.

Ben je daar­naast ook op zoek naar een manier om je won­ing beter en con­se­quent te isol­eren? Ook dan is het een goed idee om PVC ramen en deuren te bestellen. De hoge iso­latiewaarde van deze top­pers zorgt tenslotte voor een posi­tieve energiepresta­tie — wat op zijn beurt dan weer zorgt voor lagere rekenin­gen.

Als laat­ste is PVC ook nog eens bij­zon­der veelz­i­jdig. Wan­neer je PVC ramen en deuren bestelt, kri­jg je tenslotte de keuze tussen 55 ver­schil­lende RAL-kleuren én dat knappe PVC in hout­struc­tu­ur. Zo kan jij er zek­er van zijn dat jij je goest­ing kri­jgt. Beloofd!

Alu­mini­um ramen en deuren bestellen?

Wan­neer je ervoor kiest om alu­mini­um ramen en deuren te bestellen, dan kies je res­olu­ut voor zo’n heer­lijk strakke en mod­erne look: da’s tenslotte waar deze top­pers bek­end om staan. De con­struc­tiemogelijkhe­den van dit oer­sterke mate­ri­aal zijn tenslotte ein­de­loos — én lat­en toe om grote, grotere, groot­ste raam­par­ti­jen te plaatsen.

Daar­naast zijn deze top­pers bij­zon­der onder­houdsvrien­delijk én kan je kiezen tussen maar lief­st 400 ver­schil­lende RAL-kleuren om jouw gloed­nieuwe alu­mini­um ramen en deuren mee te personaliseren.

Enneuh… wan­neer je alu­mini­um ramen en deuren bestelt, kan je er zek­er van zijn dat je per­fecte ther­mis­che iso­latie in huis haalt. Da’s niet alleen milieube­wust, maar zorgt ook nog eens voor een lagere energiereken­ing. Dus, ja. Ben je al klaar om jouw eigen alu­mini­um ramen en deuren te bestellen? Ja? Top!

Meer infor­matie over hoe je ramen en deuren bestelt? Kom eens langs!

Jaa, goed idee! Maak van­daag nog je afspraak bij Bruynseels-Vocht­en — en dan plan­nen wij een gezel­lig en leer­rijk gesprek­je in met een van onze experts.

Hij/​zij zal je graag vertellen waar jij zoal reken­ing mee moet houden bij het bestellen van die gloed­nieuwe ramen en deuren. 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

PVC of aluminium ramen?

Miss­chien ga je bin­nenko­rt kopen, bouwen of ren­ov­eren. En dan zijn er heel wat zak­en om reken­ing mee te houden. Als het aan ons ligt, dan begin je best nu al na te denken over je ramen. Deze zijn tenslotte om heel wat rede­nen belan…
Ontdek er hier meer over
Menu