Bruvo_brochure

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.

Ramen en deuren? Da’s ons ding! 

We werken er tenslotte al jaar en dag mee, elke dag opnieuw met een team vol experts en de meest hoog­waardi­ge mate­ri­alen. Of jij nu PVC of alu­mini­um ramen en deuren wil bestellen, bij ons kan je gerust zijn van een pro­fes­sionele samen­werk­ing.

PVC ramen en deuren bestellen?

Wan­neer je PVC ramen en deuren bestelt, haal jij in een­zelfde beweg­ing een fan­tastis­che pri­js-kwaliteitver­houd­ing in huis. Da’s tenslotte waar PVC zo bek­end om staat! Denk: onder­houdsvrien­delijk, ste­vig en betrouw­baar mate­ri­aal dat ook nog eens vrien­delijk voor de porte­feuille is.

Ben je daar­naast ook op zoek naar een manier om je won­ing beter en con­se­quent te isol­eren? Ook dan is het een goed idee om PVC ramen en deuren te bestellen. De hoge iso­latiewaarde van deze top­pers zorgt tenslotte voor een posi­tieve energiepresta­tie — wat op zijn beurt dan weer zorgt voor lagere rekenin­gen.

Als laat­ste is PVC ook nog eens bij­zon­der veelz­i­jdig. Wan­neer je PVC ramen en deuren bestelt, kri­jg je tenslotte de keuze tussen 55 ver­schil­lende RAL-kleuren én dat knappe PVC in hout­struc­tu­ur. Zo kan jij er zek­er van zijn dat jij je goest­ing kri­jgt. Beloofd!

Alu­mini­um ramen en deuren bestellen?

Wan­neer je ervoor kiest om alu­mini­um ramen en deuren te bestellen, dan kies je res­olu­ut voor zo’n heer­lijk strakke en mod­erne look: da’s tenslotte waar deze top­pers bek­end om staan. De con­struc­tiemogelijkhe­den van dit oer­sterke mate­ri­aal zijn tenslotte ein­de­loos — én lat­en toe om grote, grotere, groot­ste raam­par­ti­jen te plaatsen.

Daar­naast zijn deze top­pers bij­zon­der onder­houdsvrien­delijk én kan je kiezen tussen maar lief­st 400 ver­schil­lende RAL-kleuren om jouw gloed­nieuwe alu­mini­um ramen en deuren mee te personaliseren.

Enneuh… wan­neer je alu­mini­um ramen en deuren bestelt, kan je er zek­er van zijn dat je per­fecte ther­mis­che iso­latie in huis haalt. Da’s niet alleen milieube­wust, maar zorgt ook nog eens voor een lagere energiereken­ing. Dus, ja. Ben je al klaar om jouw eigen alu­mini­um ramen en deuren te bestellen? Ja? Top!

Meer infor­matie over hoe je ramen en deuren bestelt? Kom eens langs!

Jaa, goed idee! Maak van­daag nog je afspraak bij Bruynseels-Vocht­en — en dan plan­nen wij een gezel­lig en leer­rijk gesprek­je in met een van onze experts.

Hij/​zij zal je graag vertellen waar jij zoal reken­ing mee moet houden bij het bestellen van die gloed­nieuwe ramen en deuren. 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's Tips

Hoe hou jij je veranda aangenaam koel in de zomer?

Wan­neer we iets geleerd hebben van de zomer van 2020 (en de hit­te­gol­ven die daar­bij kwa­men kijken), is het wel het belang van de nodi­ge verkoel­ing in huis. En, voor diege­nen die vorig jaar al een veran­da had­den, het belang van e…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een sc…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Renoveren in 2021? Voor deze premies en subsidies kom je – mogelijk – in aanmerking

Denk je aan een ren­o­vatie voor je won­ing? Dan kies je voor een aanzien­lijke invester­ing, inclusief een mooi ein­dresul­taat. Gelukkig kan je hier­voor aanspraak mak­en op pre­mies en sub­si­dies. Of je ze ook effec­tief kri­jgt hangt …
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Menu