Hoe besparen energiefactuur isolatie

Besparen op energie? Energiefactuur zonder zorgen

We willen alle­maal energie besparen, maar hoe ver­bruiken we min­der in de prak­tijk?
Het hoeft niet moeil­ijk te zijn. Met deze tips omtrent energie­ver­bruik zit je goed!

Ontlucht radi­a­toren

Als je het ren­de­ment van je radi­a­toren wil ver­hogen, kun je ze maar beter tijdig ontlucht­en. Boven­di­en hou je zo de energiefac­tu­ur onder con­t­role. Is je radi­a­tor onder­aan warm en bove­naan koud? Dan hebben ze drin­gend een onder­houds­beurt nodig!

Radi­a­tor­folie

Plaats alu­mini­um­folie aan de achterkant van je radi­a­toren, dat reflecteert de warmte en stu­urt de warmte weer naar bin­nen in plaats van naar buiten via de muren. Zo ben je bezig met het besparen van je energie.

Vul spouw­muren op

Is je huis voor 1980 gebouwd? Dan is de kans groot dat je muren niet goed geï­soleerd zijn. Dat is jam­mer, want zo ver­spil je heel wat warmte. Geen zor­gen, je hoeft je huis niet volledig af te breken om goed te isol­eren. Je kan een­voudig­weg iso­latiemid­del lat­en inspuiten via kleine openin­gen in de muur. Deze oploss­ing is inter­es­sant, want je kunt er pre­mies voor krijgen.

Doe je gordi­j­nen dicht

Sluit je gordi­j­nen wan­neer je thuis bent. Zo bli­jft de warmte bin­nen en hoef je de ver­warm­ing niet hoger te zetten. Het is een een­voudig truc­je waarmee je toch wat bespaart. Let wel dat je gordi­j­nen de radi­a­toren niet bedekken!

Laat je won­ing niet te veel afkoelen

Wist je dat het meer energie kost om een ijsk­oude won­ing naar een aan­ge­name gevoel­stem­per­atu­ur te bren­gen dan je ver­warm­ing te lat­en draaien? Dat wil nog niet zeggen dat je je ther­mostaat voort­durend op 20°C moet lat­en staan, maar zorg ervoor dat de tem­per­atu­ur nooit onder 16°C zakt. Je zal merken dat je ver­warm­ingsin­stal­latie min­der ver­bruikt om de tem­per­atu­ur weer te doen stijgen.

Isol­erende ramen en deuren

Wil je echt garantie op een lage energiefac­tu­ur? Dan kies je er best voor om oude ramen en deuren te ver­van­gen door nieuwe ramen en deuren. De nieuwe mate­ri­alen zor­gen voor een uit­stek­ende iso­latie en een gegaran­deerd ver­schil op je factuur.Heb je na het lezen van deze tips nog vra­gen over het ver­bruiken van elek­triciteit? Gebruik je nog steeds teveel warmte? Neem con­tact op, we helpen je graag verder.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu