Moderne woning met aluminium ramen

Volg jij de nieuwste trends al?

De 3 must-read trends voor mod­erne ramen en deuren

Nieuw jaar, nieuwe trends. Dat geldt ook voor de ramen en deuren van je won­ing. Want reac­ties als Dat is zo 2017!” wil je kost wat kost voor­bli­jven, toch? Daarom helpen we je graag verder en zetten we de laat­ste trends voor mod­erne ramen en deuren op een rij.

Kleuren die je won­ing doen leven

Kiezen van de juiste kleuren is essen­tieel voor een mod­erne, mooie won­ing. Kleuren kun­nen ver­bazen en ver­won­deren. Emo­tioneren zelfs. Wil je een mod­erne look geven aan je ramen en deuren? Dan kan je met PVC of alu­mini­um kiezen uit een oneindi­ge lijst aan kleuren. Het belan­grijk­ste is dat de kleur goed bij je gev­el past. Kies daarom voor har­moniërende (kleuren die dicht bij elka­ar liggen) of con­trasterende kleuren (kleuren die ver uit elka­ar liggen).

Ook al is zwart offi­cieel geen echte kleur: in com­bi­natie met andere kleuren kan zwart of donker­gri­js juist meer kleur en karak­ter geven aan je won­ing. Zek­er een aan­rad­er wan­neer je mod­erne ramen en deuren wilt. De trend­kleur van 2018 zou vol­gens kleur­ex­perts een neu­trale, donker­gri­jze kleur zijn met de code S 7010-R70B. Het is een mix tussen indi­go en zwart. Vraag zek­er ook pro­fes­sioneel advies voor het kiezen van de per­fecte kleur voor je ramen en deuren.

Sti­jlvolle strakke profie­len die klasse uitstralen

Mod­ern” en strak” zijn ter­men die vaak in één adem genoemd wor­den. Een strak lij­nen­spel is ook bij nieuwe mod­erne ramen en deuren een gouden regel. Een min­i­mal­is­tisch design zon­der al te veel tier­lan­ti­jn­t­jes zorgt voor een hippe uit­stral­ing. Strakke profie­len vind je zow­el in alu­mini­um als in PVC, met elk hun eigen voor- en nade­len. Bei­de zijn kwal­i­tatieve mate­ri­alen maar goede afw­erk­ing en pro­fes­sionele plaats­ing zijn essen­tieel bij nieuwe ramen en deuren. Neem daarom een ervaren part­ner bij de hand.

Duurza­amheid is en bli­jft een hoofdrolspeler

Je kan er niet omheen: duurza­amheid is top­pri­or­iteit in zowat elke sec­tor. Ook in de ren­o­vatie- en bouw­sec­tor. En dat is maar goed ook. Wan­neer je je mod­erne ramen en deuren goed isoleert, ver­bruik je vanzelf­sprek­end min­der energie. Dat is goed voor het milieu én je porte­mon­nee. De meeste energie die we ver­bruiken is immers nog niet hernieuw­baar. In som­mige gevallen kan je zelfs geni­eten van pre­mies wan­neer je de iso­latie van je huis grondig aan­pakt.

Veel suc­ces bij het uit­zoeken van de per­fecte ramen en deuren. Weet dat je er niet alleen voor staat. Bruynseels-Vocht­en geeft je met plezi­er vri­jbli­jvend advies.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu