pvc voordeur raam

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet jij op letten!

Buiten- of bin­nen­deuren plaat­sen: hier moet jij op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door je ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer func­ties dan enkel een ruimte afs­luiten… Wij vertellen je wat meer over onze deuren. We vallen meteen met de deur in huis, zeg maar.


Bin­nen­deuren zijn het ver­lengde van jouw interieur

Bin­nen­deuren hebben niet zozeer een prak­tis­che func­tie, behalve miss­chien gelu­id in bepaalde ruimtes bin­nen houden — en de nodi­ge pri­va­cy voorzien, natu­urlijk! Maar daar­naast, is het voor­namelijk belan­grijk dat jouw bin­nen­deuren qua sti­jl per­fect aansluiten op de rest van de won­ing. Met andere woor­den: in een klassiek heren­huis kies je best voor houten deuren — in een strakke nieuw­bouw­won­ing kies je miss­chien beter voor een mod­erne, alu­mini­um binnendeur.

Wat voor sti­jl won­ing je ook hebt, eigen­lijk is er maar één ding om te onthouden wan­neer je nieuwe bin­nen­deuren wil: less is more. Kies alti­jd een bin­nen­deur die niet meer dan een sub­tiel ver­lengde van jouw interieur en won­ing is — en ver­mi­jd prot­serige deuren die de aan­dacht (te veel) naar zich toetrekken.

Bui­ten­deuren zijn de body­guards van jouw woning

Bui­ten­deuren zijn tenslotte een belan­grijke bron van beveilig­ing van jouw geliefde huis­je. En het is net daarom dat het zo belan­grijk is dat deze kwal­i­tatief en ste­vig zijn. Nu, de meeste mate­ri­alen zijn wel robu­ust genoeg om je won­ing af te sluiten, maar je kan alti­jd dat stap­je verder gaan door te kiezen voor vei­lighei­ds­deuren, een meer­puntss­lot of een stal­en voordeur. Ge kunt nooit té veilig zijn, niwaar?

Naast beveilig­ing, is iso­latie ook een ontzettend belan­grijke func­tie van jouw bui­ten­deuren: je wil tenslotte goed isol­erende deuren, want dit zorgt voor een ver­hoogd woon­com­fort én een ver­laagde energiereken­ing.

En, als laat­ste, wil het oog ook wat — ook in het geval van bui­ten­deuren. In de meeste gevallen, is jouw voordeur vaak het eerste wat iemand ziet. Deze zorgt dus voor de eerste indruk van het karak­ter en de sti­jl van jouw won­ing. Dan kan je er maar beter voor zor­gen dat ie er goed uitzi­et, nietwaar?

Pvc of aluminium?

Dat mag jij hele­maal zelf kiezen, natu­urlijk! Bei­de zijn hoogk­wal­i­tatieve mate­ri­alen, waar wij als expert volledig achter staan. Maar, omdat je het zo lief vraagt, som­men we de groot­ste plus- en min­pun­ten van bei­de op.

PVC: dit duurzame mate­ri­aal staat bek­end om zijn waanzin­nige pri­js-kwaliteitver­houd­ing. Het is goed­koop, maar duurza­am, veelz­i­jdig en energiezuinig. Toch een nadeel nodig? PVC is moeil­ijk over­schilder­baar. Kies dus lief­st maar meteen de juiste kleur!

Alu­mini­um: dit mate­ri­aal heeft een waanzin­nig lange lev­ens­du­ur, is milieu­vrien­delijk en brengt meteen een strakke, mod­erne, uit­stral­ing met zich mee. Daar betaal je dan wel wat meer voor op het einde van de rit.v

Hoeveel zal mijn nieuwe deur kosten?

Besloten om te investeren in een nieuw stel deuren? Dan wil je vast weten wat voor pri­jskaart­je daaraan vasthangt. Wel, eigen­lijk vind je een deur voor elk bud­get. Je kan de pri­js een­voudig zelf sturen, afhanke­lijk van de mate­ri­alen en de extraat­jes die jij kiest.

Er zijn tenslotte zoveel zak­en om reken­ing mee te houden. Denk bijvoor­beeld aan het type profiel, de afw­erk­ing ervan, bepaalde kleuren, vei­lighei­dss­loten, beglaz­ing indi­en aan­wezig, extra focus op iso­latie, enzovoort.

Daarom is het voor ons onmo­gelijk om schat­tin­gen te geven op onze web­site, zon­der te weten wat jij pre­cies verwacht van ons. Maar weet je wat? Als je een (volledig vri­jbli­jvende) offerte aan­vraagt en ons doorgeeft wat jij alle­maal (niet) wil, kun­nen we je wél een idee geven. Snel doen, dus!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

PVC of aluminium ramen?

Miss­chien ga je bin­nenko­rt kopen, bouwen of ren­ov­eren. En dan zijn er heel wat zak­en om reken­ing mee te houden. Als het aan ons ligt, dan begin je best nu al na te denken over je ramen. Deze zijn tenslotte om heel wat rede­nen belan…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Deuren zijn het visitekaartje van je woning

Wan­neer je apetrots bent op je eigen stek­je — en je hier graag mee uit­pakt bij je fam­i­lie en vrien­den, is het belan­grijk dat alles piek­fi­jn in orde is. Wan­neer je bezoek ont­vangt, is de kans dan ook groot dat je aan het poet­sen…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Landelijk verliest nooit aan populariteit

Wan­neer je op zoek bent naar dé per­fecte veran­da voor jou en je gezin, heb je keuze te over. Er zijn tenslotte heel wat ver­schil­lende sti­jlen en soorten veranda’s beschik­baar — en miss­chien zie je na een tijd­je door het bos de bom…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Hoe isoleer ik mijn veranda?

Een veran­da wordt de laat­ste jaren steeds pop­u­laird­er: geni­eten van je tuin kan het hele jaar door van je tuin én er wor­den ver­warm­ingskosten uit­ges­paard. Toch is er een grote bezorgdheid: in de zomer lijkt het daarbin­nen veel …
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­…
Ontdek er hier meer over
Menu