Hoe besparen energiefactuur isolatie

Besparen op energie? Energiefactuur zonder zorgen

We willen alle­maal energie besparen, maar hoe ver­bruiken we min­der in de prak­tijk?
Het hoeft niet moeil­ijk te zijn. Met deze tips omtrent energie­ver­bruik zit je goed!

Ontlucht radi­a­toren

Als je het ren­de­ment van je radi­a­toren wil ver­hogen, kun je ze maar beter tijdig ontlucht­en. Boven­di­en hou je zo de energiefac­tu­ur onder con­t­role. Is je radi­a­tor onder­aan warm en bove­naan koud? Dan hebben ze drin­gend een onder­houds­beurt nodig!

Radi­a­tor­folie

Plaats alu­mini­um­folie aan de achterkant van je radi­a­toren, dat reflecteert de warmte en stu­urt de warmte weer naar bin­nen in plaats van naar buiten via de muren. Zo ben je bezig met het besparen van je energie.

Vul spouw­muren op

Is je huis voor 1980 gebouwd? Dan is de kans groot dat je muren niet goed geï­soleerd zijn. Dat is jam­mer, want zo ver­spil je heel wat warmte. Geen zor­gen, je hoeft je huis niet volledig af te breken om goed te isol­eren. Je kan een­voudig­weg iso­latiemid­del lat­en inspuiten via kleine openin­gen in de muur. Deze oploss­ing is inter­es­sant, want je kunt er pre­mies voor krijgen.

Doe je gordi­j­nen dicht

Sluit je gordi­j­nen wan­neer je thuis bent. Zo bli­jft de warmte bin­nen en hoef je de ver­warm­ing niet hoger te zetten. Het is een een­voudig truc­je waarmee je toch wat bespaart. Let wel dat je gordi­j­nen de radi­a­toren niet bedekken!

Laat je won­ing niet te veel afkoelen

Wist je dat het meer energie kost om een ijsk­oude won­ing naar een aan­ge­name gevoel­stem­per­atu­ur te bren­gen dan je ver­warm­ing te lat­en draaien? Dat wil nog niet zeggen dat je je ther­mostaat voort­durend op 20°C moet lat­en staan, maar zorg ervoor dat de tem­per­atu­ur nooit onder 16°C zakt. Je zal merken dat je ver­warm­ingsin­stal­latie min­der ver­bruikt om de tem­per­atu­ur weer te doen stijgen.

Isol­erende ramen en deuren

Wil je echt garantie op een lage energiefac­tu­ur? Dan kies je er best voor om oude ramen en deuren te ver­van­gen door nieuwe ramen en deuren. De nieuwe mate­ri­alen zor­gen voor een uit­stek­ende iso­latie en een gegaran­deerd ver­schil op je factuur.Heb je na het lezen van deze tips nog vra­gen over het ver­bruiken van elek­triciteit? Gebruik je nog steeds teveel warmte? Neem con­tact op, we helpen je graag verder.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doe je dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet jij op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door je ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer fun…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet jij weten over die 'U-waarde'?

Ben je aan het denken om de beglaz­ing van je thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer je goed nadenk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Help! Heb ik een vergunning nodig voor mijn nieuwe veranda?

Heb je de knoop doorge­hakt — en ben je klaar voor jouw eigen veran­da? Fan­tastisch! Maar vergeet je zek­er niet de nodi­ge ver­gun­nin­gen eerst te check­en? In Bel­gië moet jij tenslotte alti­jd een ver­gun­ning aan­vra­gen bij je gemee…
Ontdek er hier meer over
Ramen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering

Ben jij op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én je won­ing meteen opwaardeert? Dan heb je de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen je graag wat meer…
Ontdek er hier meer over
Menu