Buitenkant moderne ramen

Nieuwbouw | Aluminium | Ramen | Anodisé | Antwerpen

Vraag onze experts om advies!

Lux­ueus wonen in Antwer­pen? Ont­dek onze lux­e­flats op de IJzerlaan!

Dege­nen die al wat meer langskomen in Antwer­pen, die weten het al: Den Dam is een nieuwe, hippe en snel opkomende spel­er om reken­ing mee te houden wan­neer je op zoek bent naar een nieuwe woon­st. En ook die IJz­er­laan hoort daar­bij, natu­urlijk. Deze drukke straat is niet alleen jouw verbind­ing met de Noorder­laan én ver­schil­lende oprit­ten, maar ligt ook nog eens vlak achter dat char­mante Park Spoor Noord. Geen won­der dat ook de luxe-flats als pad­destoe­len uit de grond schi­eten… Iets waar we met veel liefde bij hielpen, natuurlijk! 

Lux­e­flats vra­gen om luxekozijnen

Aan­nemer Besix klopte bij ons aan om van de IJz­er­laan een ware woon­par­el te mak­en. Een bestaande wijk opwaarderen? Héél graag! Zo gezegd; zo gedaan… en we gin­gen aan de slag met de bouw van deze lux­ueuze verkoopflats nabij het rust­gevende Park Spoor Noord. En een lux­ueuze flat? Die ver­di­ent lux­ueuze koz­i­j­nen die op alle gebied 110% scoren. Kun­nen we!

De mate­ri­aalkeuze

Voor de ramen kozen we voor Rey­naers CS77, voor de schuifra­men selecteer­den we LS130. Daar­bij plaat­sten we vlakke alu­mini­um plooiplaten.

Maareuh… hét ele­ment dat dit project zo uniek en begerenswaardig maakt? Dat is toch wel het esthetis­che aspect: we kozen ervoor om de kleur van het schri­jn­werk uit te voeren in goud en brons anodisé. Dit deden we zow­el voor de ramen als voor eerder ver­noemde vlakke alu­mini­um plooiplaten.

Maar wat is anodisé?

Ohja. Anodisé? Da’s een spe­ciale pro­ce­dure om ramen te kleuren.

Dit zorgt niet alleen voor meer sprek­ende kleuren, maar ook voor een natu­urlijke look én hogere bescherming.

Win-win!

Op zoek naar koz­i­j­nen en deuren in Antwerpen?

Dan bent u aan het juiste adres! Wij hebben tenslotte al heel wat pro­jecten in het Antwerpse achter de rug, waar­door we als geen ander weten wat er alle­maal (niet) in die knappe Koeken­stad past. Bent u aan het bouwen of ren­ov­eren in Antwer­pen — en bent u nog op zoek naar koz­i­j­nen en/​of deuren? Aarzel dan niet om con­tact op te nemen voor een geheel vri­jbli­jvend gesprek… wij vertellen u met veel plezi­er alles wat u wil weten!

Menu