Moderne nieuwbouw

Nieuwbouw | Aluminium | Ramen | Modern | Antwerpen

Vraag onze experts om advies!

Ont­dek onze luxe-apparte­menten op t Eilandje!

Iedereen uit omgev­ing Antwer­pen heeft vast al weleens geho­ord van t Eiland­je. En terecht! Want deze hippe wijk is niet alleen pop­u­lair onder de nieuwe Antwer­penaren, maar is ook nog eens het oud­ste havenge­bied van t Stad. Heer­lijk om te ver­to­even, zow­el om rustig rond te kuieren, een hap­je te eten, een dan­sje te plac­eren of… om te wonen, natu­urlijk! En daar stak­en wij graag een hand­je toe, natuurlijk… 

Sterke part­ners & een toplocatie

Om het Eiland­je te voorzien van de luxe-apparte­menten dat het ver­di­ent, was een samen­werk­ing tussen drie experts in de sec­tor nodig. Samen met Inter­build en Antwerps archi­tecten­bu­reau Cre­pain Binst Archi­tec­ture gin­gen we met veel goest­ing aan de slag.

De mate­ri­aalkeuze

Het resul­taat? Gloed­nieuwe luxe-apparte­menten om van te smullen, die je kan gaan bewon­deren op de hoek van de Rijnkaai en de Amsterdamstraat.

We kozen voor ramen in CS77 én schuifra­men in CP 155 monorail.

Lux­ueuze extraatjes

Daar­naast vulden we bepaalde vlakken op met zwart gelak­te beglaz­ing, om zo de sym­me­trie in het ontwerp te bewaren. Ver­vol­gens werk­ten we op de hoek met een koud­glaskop­pel­ing: een manier om een hoek te creëren door twee beglazin­gen met elka­ar te verbinden, in plaats van met een alu­mini­um profiel te werken.

Uw eigen Bruynseels-Vocht­en kozijnen?

Dat kan! Wij hebben tenslotte al heel wat ervar­ing opgedaan in die char­mante Koeken­stad — en we zouden graag nog veel mogen terugkomen. Bent u dus op zoek naar een pro­fes­sionele part­ner in de won­dere wereld van koz­i­j­nen en deuren, die tegelijk ook nog eens een groot hart voor Antwer­pen heeft? Top. Bij deze heeft u die gevon­den. Komt u snel eens langs voor een geheel vri­jbli­jvend gesprek? Wij hopen alvast van wel. Tot dan!

Menu