Appartementsgebouw

Op zoek naar ramen op maat?

Laat je inspir­eren door enkele van de opties… 

Op zoek naar ramen op maat? 

Op zoek naar kwal­i­tatieve ramen die volledig op maat gemaakt wor­den? Dan zit je goed bij Bruynseels-Vocht­en. Laat je alvast inspireren…

Ga jij bin­nenko­rt bouwen en/​of ren­ov­eren? Span­nend! Maareuh, heb jij al nagedacht over het schri­jn­werk van je ramen? Dit bepaalt tenslotte een groot deel van het uitzicht van je won­ing — en speelt ook op het gebied van com­fort en bud­get een grote rol. We horen je het al zeggen: keuzestress, keuzestress! Gelukkig helpen wij je hier graag stap voor stap door. 

Jouw voorkeuren staan alti­jd centraal

Met andere woor­den: elk raam mak­en we op maat. Zo zijn we er zek­er van dat onze ontwer­pen alti­jd beant­wo­or­den aan jouw smaak en wensen. Logisch! We willen tenslotte dat die gloed­nieuwe woon­st naad­loos aansluit op jouw per­soon­lijkheid. Van­daag vertellen we wat meer over wat we zoal aan­bieden… maar onthoud: dit is slechts het top­je van de ijsberg.

Benieuwd of wij ook jouw spec­i­fieke wensen kun­nen waar­mak­en? (spoil­er alert: ja, hoor. Kun­nen we). Neem dan zek­er con­tact met ons op — en dan ontwikke­len we samen ramen op maat, pre­cies hoe jij het wil.

Ramen in alle vormen

Bek­ijk jouw ramen gerust als het vis­itekaart­je van jouw won­ing. Laat je dan ook niet beperken in jouw fan­tasie en dromen. Wil je een vierkant, cirkelvormig of driehoekig raam? Bij ons kan het alle­maal, alti­jd op maat. Het enige wat jij moet doen? Het ons vra­gen. En dan zor­gen wij er met veel liefde voor dat die ramen de cirkelvormige, driehoekige en/​of vierkante parade­paard­jes van jouw paleis worden. 

Hi-fin­i­ty schuifra­men waar­van de profie­len ron­dom volledig kun­nen wor­den weggewerkt.

Ben je op zoek naar een beet­je meer exclu­siviteit in jouw lev­en? Hou jij wel van een smaakvol designele­ment zo hier en daar? Dan denken wij dat het voor jou wel eens de moeite kan lonen om na te denken over de inte­gratie van Hi-fin­i­ty schuifra­men. Deze top­pers, die drem­pel­loos ron­dom opgaan, zor­gen voor dat visuele extraat­je waar iedereen jalo­ers op zal zijn. Con­tacteer ons voor meer infor­matie over de mogelijkhe­den van deze toppers. 

Gebombeerde ramen

Wan­neer je op zoek bent naar dat ene unieke ele­ment om die ramen mee te lat­en opvallen, dan heb je heel wat keuze. Waar wij zélf dol op zijn? Gebombeerde ramen: een spec­i­fieke sti­jl die je vaak terugvin­dt in strakke nieuw­bouw­pro­jecten. Wan­neer je kiest voor gebombeerde ramen, kies je voor zow­el gebo­gen glas als gebo­gen profie­len. Dit zorgt voor een eigen­ti­jds én eigen­zin­nig karak­ter waar je er niet snel genoeg van zal krijgen. 

Op maat ontwikkelde profie­len voor spec­i­fieke hoogtes en groottes

Kocht (of ren­oveer) jij een apparte­ment op een iets hogere verdieping, maar heb je nog nieuwe ramen nodig? Geen enkel prob­leem. Bij Bruynseels-Vocht­en houden wij tenslotte reken­ing met ver­schil­lende plaats­ing­shoogtes én groottes van ramen. Uit­er­aard houden we in dit soort gevallen ook eventuele wind­druk in het achter­hoofd. Met onze spec­i­fieke ramen voor hoge gebouwen, leef jij bin­nen de kort­ste keren met je hoofd in de wolken! 

Akoestis­che ramen

Ligt jouw won­ing toe­val­lig in de buurt van een drukke straat, een autostrade of een druk­be­zocht plein? Dan wed­den we dat je al min­stens één keer over eventueel gelu­idsover­last hebt nagedacht. Geen zor­gen: ook deze bekom­mer­nis halen we graag weg. Omdat bij ons woon­com­fort alti­jd voorop staat, stellen wij je graag voor aan onze akoestis­che ramen. Deze top­pers wor­den regel­matig geplaatst in drukke ste­den om gelu­idsover­last in huis te voorkomen. Hand­ig, seg! 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Ramen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een sc…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Renoveren in 2021? Voor deze premies en subsidies kom je – mogelijk – in aanmerking

Denk je aan een ren­o­vatie voor je won­ing? Dan kies je voor een aanzien­lijke invester­ing, inclusief een mooi ein­dresul­taat. Gelukkig kan je hier­voor aanspraak mak­en op pre­mies en sub­si­dies. Of je ze ook effec­tief kri­jgt hangt …
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Menu