Modern gebouw met ramen

Ramen en deuren in Antwerpen?

Ont­dek onze mooiste realisaties! 

Ramen en deuren in Antwer­pen? Bruynseels-Vocht­en, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar kwal­i­tatieve ramen en deuren voor jouw stek­je in Antwer­pen? Top! Dan ben jij alvast aan het juiste adres! Wij lat­en je met veel plezi­er zien wat we het afgelopen jaar zoal mocht­en beteke­nen voor die knappe Koekenstad…

Het Eiland­je

Rijnkaai x Amsterdamstraat

Ben je gezel­lig aan het rond­kuieren op t Eiland­je? Bezoek dan zek­er de hoek van de Rijnkaai en de Ams­ter­damstraat: deze gloed­nieuwe luxe-apparte­menten staan er tenslotte nog niet heel lang… En de ramen die je ziet? Die zijn alle­maal van ons.

Door te werken met zwart gelak­te beglaz­ing op strate­gisch gekozen delen, bewaar­den we de strakke sym­metrie in het ontwerp. Trots!

Ont­dek het project!

Kat­tendijk­dok

Onder het mot­to het oog wil ook wel wat’, start­ten we aan dit fan­tastis­che project op het Kat­tendijk­dok op t Eiland­je. Het doel? Meew­erken aan deze toren luxe-apparte­menten met een fenom­e­naal zicht op de Antwerpse sky­line. Het was dus van groot belang dat de ramen en profie­len dé per­fecte uitk­ijk­ba­sis vormden!

Een deel van de profie­len ontwikkelden we spe­ci­aal op maat. De plaats­ing­shoogte en de grootte van de ramen van dit project waren dan ook uit­zon­der­lijk. Daar­bovenop moesten we reken­ing houden met de wind­druk op deze locatie… 

Ont­dek het project! 

Sint-Alde­gondiskaai x Korte Zee­mansstraat x Adri­aan Brouwerstraat

Tja, we moeten eerlijk zijn… wij zijn een beet­je ver­liefd op t Eilandje. 

Daarom kwa­men we graag nog een keer langs om deel te mogen uit­mak­en van dit knappe project: de bouw van een geheel van super hi-end lux­eap­parte­menten, verdeeld over drie blokken met telkens een geheel andere stijl. 

Ont­dek het project!

Den Dam

Voor diege­nen die graag in het cen­trum van een groot­stad én te mid­den van een groene zone willen wonen, hebben wij één bood­schap: Den Dam. Deze opkomende buurt is tenslotte gele­gen aan de mooiste groene oase van t Stad: Park Spoor Noord.

Daar gin­gen we dus met veel goest­ing aan de slag — en werk­ten we mee aan project Hard­en­voort: knappe en lux­ueuze verkoopflats die gren­zen aan het park. Wij ver­zorgden de ramen en lieten de look & feel hier­van aansluiten op het trendy karak­ter van het gebouw — én de buurt.

Ont­dek het project!

Lucht­bal

Ramen en deuren plaat­sen, da’s één ding. Maar wist jij ook al dat we daar­naast graag ren­o­vatiepro­jecten afhan­de­len? Hoe grot­er, hoe beter! En dit project op de Antwerpse Lucht­bal is daar een per­fect voor­beeld van.

Op de Lucht­bal begonnen we met de ren­o­vatie van twee woon­blokken. Het doel? Deze twee gebouwen volledig ren­ov­eren ten beho­eve van de sociale huisvest­ing, zon­der een groot ver­schil in look & feel teweeg te bren­gen. De eerste stap? De blokken strip­pen tot op de blote beton­struc­tu­ur. Ver­vol­gens bouw­den we het geheel terug op vol­gens de heden­daagse nor­men betr­e­f­fende ther­mis­che en akoestis­che eisen.

Ont­dek het project!

IJz­er­laan — Park Spoor Noord

Diege­nen die Antwer­pen ken­nen, die weten het: de buurt ron­dom Park Spoor Noord is hip & trend­ing. En wij hielpen daar graag bij, door de plaats­ing van de ramen in deze lux­e­flats op de IJz­er­laan voor onze reken­ing te nemen. 

Hét ele­ment dat dit project zo uniek en begerenswaardig maakt? Dat is toch wel het esthetis­che aspect: we kozen ervoor om de kleur van het schri­jn­werk uit te voeren in goud en brons anodisé. Dit deden we zow­el voor de ramen als voor de vlakke alu­mini­um plooiplat­en.

Ont­dek het project!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doe je dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet jij op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door je ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer fun…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet jij weten over die 'U-waarde'?

Ben je aan het denken om de beglaz­ing van je thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer je goed nadenk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Help! Heb ik een vergunning nodig voor mijn nieuwe veranda?

Heb je de knoop doorge­hakt — en ben je klaar voor jouw eigen veran­da? Fan­tastisch! Maar vergeet je zek­er niet de nodi­ge ver­gun­nin­gen eerst te check­en? In Bel­gië moet jij tenslotte alti­jd een ver­gun­ning aan­vra­gen bij je gemee…
Ontdek er hier meer over
Ramen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering

Ben jij op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én je won­ing meteen opwaardeert? Dan heb je de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen je graag wat meer…
Ontdek er hier meer over
Menu