Atelier_Bruvo_experts

Laat je deur plaatsen door vakmannen!

Een nieuwe deur plaat­sen? Dat is vakwerk!

Wij hebben al meer dan 30 jaar ervar­ing met de plaats­ing van deuren. We horen het geregeld: de deur plaat­sen we zelf wel even”. Maar een deur plaats je niet zomaar. Dat is vak­w­erk en gebeurt daarom zelden correct. 


Omdat buiten- en bin­nen­deuren dagelijks gebruikt wor­den, is een cor­recte plaats­ing essen­tieel. De scharnieren en koz­i­j­nen moeten al die jaren goed bli­jven func­tioneren en de wand en vlo­eren mogen niet beschadigd wor­den. Kor­tom: plaats­ing vraagt om perfectie. 

Een deur plaat­sen? Dat moet correct.

Er komt veel kijken bij het plaat­sen. Cru­ci­aal bij het plaat­sen van (nieuwe) deuren, is om de onderz­i­jde van de deursti­jl per­fect te lat­en aansluiten op de arduin en ervoor te zor­gen dat de waterk­er­ing juist zit.Dat gebeurt met spe­ciale ankers die de ther­mis­che eigen­schap­pen niet in het gedrang bren­gen. Alleen al door daar reken­ing mee te houden, bekom en behoud je een cor­rect func­tionerende deur en bli­jven de scharnieren van de deur werken.

Het zit m in de details

Wan­neer we een deur plaat­sen, houden we reken­ing met heel wat ele­menten zoals:

  • de afmetin­gen van het kozijn
  • type en dik­te van de wand
  • de afw­erk­ing

Met jaren­lange ervar­ing in deuren plaat­sen bent u bij Bruynseels-Vocht­en verzek­erd van een per­fecte plaats­ing. En ontstaan er in de toekomst toch prob­le­men met jouw deur? Ook dan kan u op ons reke­nen. Dat is een belofte.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doe je dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet jij op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door je ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer fun…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet jij weten over die 'U-waarde'?

Ben je aan het denken om de beglaz­ing van je thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer je goed nadenk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Help! Heb ik een vergunning nodig voor mijn nieuwe veranda?

Heb je de knoop doorge­hakt — en ben je klaar voor jouw eigen veran­da? Fan­tastisch! Maar vergeet je zek­er niet de nodi­ge ver­gun­nin­gen eerst te check­en? In Bel­gië moet jij tenslotte alti­jd een ver­gun­ning aan­vra­gen bij je gemee…
Ontdek er hier meer over
Ramen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering

Ben jij op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én je won­ing meteen opwaardeert? Dan heb je de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen je graag wat meer…
Ontdek er hier meer over
Menu