Atelier_Bruvo_experts

Laat je deur plaatsen door vakmannen!

Een nieuwe deur plaat­sen? Dat is vakwerk!

Wij hebben al meer dan 30 jaar ervar­ing met de plaats­ing van deuren. We horen het geregeld: de deur plaat­sen we zelf wel even”. Maar een deur plaats je niet zomaar. Dat is vak­w­erk en gebeurt daarom zelden correct. 


Omdat buiten- en bin­nen­deuren dagelijks gebruikt wor­den, is een cor­recte plaats­ing essen­tieel. De scharnieren en koz­i­j­nen moeten al die jaren goed bli­jven func­tioneren en de wand en vlo­eren mogen niet beschadigd wor­den. Kor­tom: plaats­ing vraagt om perfectie. 

Een deur plaat­sen? Dat moet correct.

Er komt veel kijken bij het plaat­sen. Cru­ci­aal bij het plaat­sen van (nieuwe) deuren, is om de onderz­i­jde van de deursti­jl per­fect te lat­en aansluiten op de arduin en ervoor te zor­gen dat de waterk­er­ing juist zit.Dat gebeurt met spe­ciale ankers die de ther­mis­che eigen­schap­pen niet in het gedrang bren­gen. Alleen al door daar reken­ing mee te houden, bekom en behoud je een cor­rect func­tionerende deur en bli­jven de scharnieren van de deur werken.

Het zit m in de details

Wan­neer we een deur plaat­sen, houden we reken­ing met heel wat ele­menten zoals:

  • de afmetin­gen van het kozijn
  • type en dik­te van de wand
  • de afw­erk­ing

Met jaren­lange ervar­ing in deuren plaat­sen bent u bij Bruynseels-Vocht­en dankz­ij onze unieke werk­wi­jze verzek­erd van een per­fecte plaats­ing. En ontstaan er in de toekomst toch prob­le­men met jouw deur? Ook dan kan u op ons reke­nen. Dat is een belofte.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Ramen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een sc…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Renoveren in 2021? Voor deze premies en subsidies kom je – mogelijk – in aanmerking

Denk je aan een ren­o­vatie voor je won­ing? Dan kies je voor een aanzien­lijke invester­ing, inclusief een mooi ein­dresul­taat. Gelukkig kan je hier­voor aanspraak mak­en op pre­mies en sub­si­dies. Of je ze ook effec­tief kri­jgt hangt …
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Menu