Atelier_Bruvo_experts

Laat je deur plaatsen door vakmannen!

Een nieuwe deur plaat­sen? Dat is vakwerk!

Wij hebben al meer dan 30 jaar ervar­ing met de plaats­ing van deuren. We horen het geregeld: de deur plaat­sen we zelf wel even”. Maar een deur plaats je niet zomaar. Dat is vak­w­erk en gebeurt daarom zelden correct. 


Omdat buiten- en bin­nen­deuren dagelijks gebruikt wor­den, is een cor­recte plaats­ing essen­tieel. De scharnieren en koz­i­j­nen moeten al die jaren goed bli­jven func­tioneren en de wand en vlo­eren mogen niet beschadigd wor­den. Kor­tom: plaats­ing vraagt om perfectie. 

Een deur plaat­sen? Dat moet correct.

Er komt veel kijken bij het plaat­sen. Cru­ci­aal bij het plaat­sen van (nieuwe) deuren, is om de onderz­i­jde van de deursti­jl per­fect te lat­en aansluiten op de arduin en ervoor te zor­gen dat de waterk­er­ing juist zit.Dat gebeurt met spe­ciale ankers die de ther­mis­che eigen­schap­pen niet in het gedrang bren­gen. Alleen al door daar reken­ing mee te houden, bekom en behoud je een cor­rect func­tionerende deur en bli­jven de scharnieren van de deur werken.

Het zit m in de details

Wan­neer we een deur plaat­sen, houden we reken­ing met heel wat ele­menten zoals:

  • de afmetin­gen van het kozijn
  • type en dik­te van de wand
  • de afw­erk­ing

Met jaren­lange ervar­ing in deuren plaat­sen bent u bij Bruynseels-Vocht­en verzek­erd van een per­fecte plaats­ing. En ontstaan er in de toekomst toch prob­le­men met jouw deur? Ook dan kan u op ons reke­nen. Dat is een belofte.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

PVC of aluminium ramen?

Miss­chien ga je bin­nenko­rt kopen, bouwen of ren­ov­eren. En dan zijn er heel wat zak­en om reken­ing mee te houden. Als het aan ons ligt, dan begin je best nu al na te denken over je ramen. Deze zijn tenslotte om heel wat rede­nen belan…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Deuren zijn het visitekaartje van je woning

Wan­neer je apetrots bent op je eigen stek­je — en je hier graag mee uit­pakt bij je fam­i­lie en vrien­den, is het belan­grijk dat alles piek­fi­jn in orde is. Wan­neer je bezoek ont­vangt, is de kans dan ook groot dat je aan het poet­sen…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Landelijk verliest nooit aan populariteit

Wan­neer je op zoek bent naar dé per­fecte veran­da voor jou en je gezin, heb je keuze te over. Er zijn tenslotte heel wat ver­schil­lende sti­jlen en soorten veranda’s beschik­baar — en miss­chien zie je na een tijd­je door het bos de bom…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Hoe isoleer ik mijn veranda?

Een veran­da wordt de laat­ste jaren steeds pop­u­laird­er: geni­eten van je tuin kan het hele jaar door van je tuin én er wor­den ver­warm­ingskosten uit­ges­paard. Toch is er een grote bezorgdheid: in de zomer lijkt het daarbin­nen veel …
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­…
Ontdek er hier meer over
Menu