Toonzaal Bruynseels Vochten Kalmthout

Vacature: plaatser van ramen, deuren en veranda's

Word jij onze nieuwe plaatser van ramen, deuren en veran­da’s? Sol­lici­teer van­daag nog! 

Bruynseels-Vocht­en zkt. nieuwe collega!

Hoi! Wij zijn Bruynseels-Vocht­en: één van de groot­ste raam­con­struc­teurs in Bel­gië. Wij werken zow­el voor par­ti­c­ulieren als organ­isaties. Een privé-veran­da of ramen en deuren plaat­sen voor een groots project? Wij doen het allemaal.


Wij hebben maar lief­st 60 ver­schil­lende plaats­ingsploe­gen die elke dag op de baan zijn om onze klanten tevre­den te houden. Dat betekent 150 gemo­tiveerde medew­erk­ers die elke dag opnieuw hun uiter­ste best doen om onze pro­jecten tot een prachtig einde te brengen.


En dat team? Dat heeft van­daag nog enkele lege plek­jes beschik­baar… Goest­ing om ons straf team boorde­vol gemo­tiveerde vak­mensen te ver­sterken? Cool! Want wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s…

Plaatser van ramen, deuren en veran­da’s: wat ga jij doen?

Tja. Het plaat­sen van ramen, deuren en veran­da’s en zow­el PVC als alu­mini­um. Dat is het eigen­lijk, kort samengevat!

Welk profiel zoeken we?

 • Iemand met een liefde voor het vak — en moti­vatie om elk project nauwkeurig en secu­ur af te werken. 
 • Heb je al ervar­ing als plaatser van buiten­schri­jn­werk? Tof! Da’s absolu­ut een pluspunt.
 • Geen ervar­ing, maar heb je wel de moti­vatie om het statu­ut van starter’ snel om te vor­men in pro­fes­sion­al’? Even­zeer welkom!
 • Je werkt graag zelf­s­tandig — en hebt geen prob­leem om het overzicht over jouw pro­jecten te bewaren. 
 • Je hebt een goede ken­nis van de Ned­er­landse taal.
 • Je werkt gestruc­tureerd, net­jes en nauwkeurig.
 • Klanten­con­tact? Geen prob­leem: jij staat bek­end om jouw klantvriendelijkheid.
 • Jouw com­mu­ni­catie ver­loopt pro­fes­sioneel en vlot — zow­el intern als extern. 

Wat geven we in ruil voor jouw straffe plaatserstalent? 

 • Een gezel­lig plek­je in een bloeiend bedri­jf op mensenmaat.
 • Een posi­tieve groepss­feer waar je gemo­tiveerd wordt om jouw pro­jecten fout­loos uit te werken.
 • Een omgev­ing door­drenkt van écht vak­man­schap, waar voort­durend gestreefd wordt naar een kwal­i­tatief eindproduct.
 • Een tof team waar élke werkne­mer telt — en waar jouw inzet, tal­ent en ini­ti­atieven sterk gewaardeerd worden.
 • Een heldere en gerichte on-the-job oplei­d­ing, zodat jij meteen aan de slag kan, maar voort­durend bli­jft bijleren.
 • Een veelz­i­jdi­ge en afwis­se­lende job met ver­ant­wo­ordelijkheid en ruimte voor initiatief.
 • Een vast con­tract bin­nen een sterk groeiende en dynamis­che organisatie.
 • Een com­peti­tief salaris.
 • Vol­doende mogelijkhe­den om je verder te bek­wa­men en door te groeien.
 • Je wordt ingeschreven vol­gens het régime van de bouw.

Klinkt goed, hé?

Heb jij inter­esse om ons team te ver­sterken? Top! Stu­ur dan zek­er je sol­lic­i­tatiebrief en CV door. Wij kun­nen alvast niet wacht­en om jou te ontmoeten!Tot snel?

Menu