18 SPR VRD B MERTENS 08

Een zonovergoten oase waar ‘rust’ centraal staat

Een licht­straat is dé per­fecte manier om jouw won­ing om te tov­eren tot een zonover­goten oase waar elke bat­ter­ij opge­laden wordt. En plaats je deze licht­straat ook nog eens in een klassieke veran­da waar rust’ cen­traal staat? Dan kri­jg je onder­staand resul­taat! Benieuwd waarom de huidi­ge bewon­ers niet meer weg te slaan zijn uit hun gloed­nieuwe oase? Kom gerust bin­nen — en ont­dek het zelf! 


Een klassieke licht­straat voor meer licht in huis

De licht­straat is tegen­wo­ordig één van de meest pop­u­laire daglich­to­plossin­gen beschik­baar. En terecht! Zek­er wat veranda’s betre­ft, is een licht­straat dé oploss­ing bij uit­stek om een aange­bouwde ruimte te ver­licht­en. Daar­naast scheelt een licht­straat ook in kosten: niet alleen moet je min­der snel je licht­en aansteken, maar ons hoogk­wal­i­tatief glas met een hoge iso­latiewaarde zorgt er ook voor dat er min­der warmte ver­loren gaat.

En, wees eerlijk… het ziet er gewoon fan­tastisch uit: elke ruimte met een nor­maliter plat dak kri­jgt tenslotte een zekere upgrade’ qua looks wan­neer er een licht­straat gekozen wordt.

We trekken de veran­da door naar een terrasoverkapping

Is een veran­da goed, maar nét niet genoeg voor jou — en wil je nog een extraat­je erbovenop? Begri­jpen we! En deze eige­naars dacht­en daar net het­zelfde over. Daarom trokken we de veran­da door tot een strakke ter­rasoverkap­ping met warm hout en ingew­erk­te ver­licht­ing. Zo kun­nen ze nu ook buiten zit­ten in de zomer — maar hebben ze geen last van een eventuele regen­bui. Handig!

Inge­bouwde ver­licht­ing en vliegendeuren

Een veran­da is pas tot in de pun­t­jes afgew­erkt, wan­neer er ook gedacht wordt aan de kleine details. Het doel is tenslotte om ultiem com­fort te verkri­j­gen, zodat de eige­naars slechts één ding moeten doen: geni­eten, ontspan­nen, prof­iteren.

Gelukkig zijn wij toe­val­lig experts in de kleine details — en kan je even­goed hier­voor bij ons terecht! We plaat­sten bijvoor­beeld niet enkel hand­i­ge vliegen­deuren die je kan open­schuiv­en, maar dacht­en ook aan vol­doende inge­bouwde ver­licht­ing over het geheel heen. 

Jouw eigen veran­da met alles erop en eraan?

Con­tacteer ons! 

Menu