18 SPR VRD B BODEN 09

Zonovergoten moderne veranda met rode baksteen als accent

Deze mod­erne veran­da haalt zijn kracht uit de grote raam­par­ti­jen en het gebruik van de char­mante rode bak­ste­nen muur: door de veran­da bij te plaat­sen, werd een deel van de buitengev­el getrans­formeerd tot bin­nen­muur. Zo sluit de veran­da naad­loos aan op de won­ing! Ont­dek meer over het project.


Een brede licht­straat om onder te tafelen

Deze veran­da haalt veel van zijn karak­ter uit de organ­is­che licht­in­val. Deze creëer­den we enerz­i­jds door te werken met ver­schil­lende grote raam­par­ti­jen. Maar dat was niet genoeg… daarom installeer­den we ook een brede licht­straat in het dak. Van­daag zorgt deze licht­straat voor een zonover­goten plek om te tafe­len, waar­door elke maalti­jd een waar feest wordt!

Een knap con­trast tussen zwart en wit

Om dat mod­erne karak­ter te creëren, kozen we voor een sub­tiel con­trast tussen zwarte profie­len en witte muren. Door ook de vlo­er in een lichte kleur te plaat­sen — en het interieur in dezelfde lichte nuances te kiezen, valt het zwart van de profie­len des te meer op. Dit con­trast geeft het geheel een zekere design allure’ — iets waar de eige­naars zich he-le-maal in kon­den vinden!

Brede schuifdeuren om vlot te kun­nen verplaatsen

Even naar buiten voor een aper­i­tief op het ter­ras of om het gras te maaien? Da’s geen moeite dankz­ij de brede schuifdeuren: deze exem­plaren zijn in een han­dom­draai volledig open te schuiv­en, zon­der gedoe. Want het zijn ook dit soort kleine details die zor­gen voor een alge­heel gevoel van comfort!

Jouw eigen veranda?

Con­tacteer ons! 

Menu