Moderne grijze ramen

Hi-finity schuiframen | Automatische schuifdeuren | Ramen | Winkelpand | Design

Vraag onze experts om advies.

Haal buiten bin­nen met de Hi-fin­i­ty schuiframen!

Onder­tussen weet je al dat we expert zijn op gebied van ramen, deuren, veranda’s en pergola’s. En je weet ook al dat we heel wat gezin­nen gelukkig mocht­en mak­en met onze ken­nis en exper­tise. Maar dat is natu­urlijk niet alles… Ook bedri­jven mogen reke­nen op onze hulp. Het bewi­js? De suc­cesvolle opdracht voor dit winkel­pand, natuurlijk.

Exclu­siviteit

Bij dit project was het gevoel van exclu­siviteit belan­grijk. We kozen dan ook voor een com­bi­natie van die schit­terende en alomgeprezen Hi-fin­i­ty schuifkoz­i­j­nen — en CP 130 schuifkoz­i­j­nen voor de achterz­i­jde. Op deze manier voorza­gen we het volledi­ge gebouw van hoogk­wal­i­tatieve kozijnen.

Ultiem com­fort in Tessenderlo

Elk van de ramen is voorzien van alu­mini­um sier­bakken om deze top­pers visueel een beet­je extra uit de gev­el te lat­en sprin­gen. En om voor ultiem en exclusief com­fort te zor­gen… regelden we ook automa­tis­che schuifdeuren.

Uw eigen project?

Al bij al een ste­vig project, maar één waar we ontzettend trots op zijn. En, psst… ga gerust eens op zoek naar deze glazen top­per in Tessender­lo om inspi­ratie op te doen voor uw eigen project! Daar­na wel even langskomen, oké? Oké!

Menu