18 SPR VRD B WOUTERS 04

Een veranda die je volledige achtergevel beslaat? Dat kan!

Een ruime veran­da die de volledi­ge achtergev­el van het huis vol­gt: dat is wat we aflever­den bij deze hui­seige­naars. Daar­naast zorgden we ervoor dat je de veran­da langs (bij­na) alle kan­ten kan ope­nen: zo helpen we de grens tussen bin­nen en buiten weer wat meer ver­vagen. Ben je ook op zoek naar een veran­da die jouw leefruimte ver­dubbelt? Ont­dek alvast wat we voor deze klant deden — en neem ver­vol­gens con­tact op om jouw eigen project te bespreken…


Brede deuren om bin­nen met buiten te verbinden

Een veran­da is dik­wi­jls een manier om meer con­tact met de je tuin en/​of ter­ras te kri­j­gen. Zek­er voor mensen die hele­maal opfleuren van frisse buiten­lucht en meer natu­ur in de nabi­je omgev­ing, is de plaats­ing van een veran­da een slim idee.

Dit is ook wat we deden bij dit project. En om buiten nog meer naar bin­nen te trekken, kozen we voor bredere deuren dan gewoon­lijk: wan­neer deze volledig opengeschoven wor­den, staat bij­na de volledi­ge achterkant van de veran­da open. Geni­eten!

Slim geplaat­ste vliegen­ra­men- en deuren om onwelkome bezoek­ers te vermijden

En wil de eige­naar graag die extra brede deuren volledig open­schuiv­en — maar vliegen er nogal veel wespen, bijen, vliegen en andere gevleugelde bezoek­ers rond? Verve­lend! Ten­min­ste… wan­neer je niet dacht aan vliegen­ra­men- en deuren.

Iets wat wij uit­er­aard wél deden: we plaat­sten ver­schil­lende exem­plaren over de volledi­ge veran­da, zodat het bin­nen­vliegen van insecten zoveel mogelijk ver­me­den kan wor­den.

Een extra zit- en eethoek

Die veran­da is natu­urlijk ook dé per­fecte aan­winst voor de reeds aan­wezige leefkamer. Van­daag kun­nen we bewon­ers heer­lijk ontspan­nen in de nieuwe zithoek — en gezel­lig ont­bi­jten met zicht op de tuin in de nieuwe eethoek. Smakelijk 

Jouw eigen veran­da? Con­tacteer ons!

Vraag alvast jouw gratis én vri­jbli­jvende offerte op — en dan kijken we samen naar wat we voor jou kun­nen beteke­nen. Con­tacteer ons! 
Menu