20 De Smedt Mollei103 Brass 34

Prachtige design veranda, voorzien van alle comfort


De eige­naars van deze prachtige won­ing in Brass­chaat lieten er geen twi­jfel over bestaan. De gloed­nieuwe veran­da die ze voor ogen had­den? Die moest hét pronkstuk van hun won­ing wor­den.

En dat was een uitdag­ing: de won­ing op zich was al, op zijn minst, indruk­wekkend te noe­men… Gelukkig zijn wij grote fan van uitdagin­gen — en kon­den we niet wacht­en om dit project af te trap­pen. Benieuwd naar het resul­taat? Ont­dek er alles over! 
Een grootse veran­da vraagt om twee lichtstraten

Waaraan het in deze veran­da alvast niet ont­breekt? Ruimte. Door de veran­da de gehele lengte van de achtergev­el te lat­en bestrijken, zorgden we voor een (bij­na) ver­dubbe­len van het bestaande woonop­per­vlak. Dat betekent dus ook: een grotere leefruimte met méér licht in huis.

En dat laat­ste von­den we zo belan­grijk, dat we niet kozen voor één — maar voor twee licht­strat­en. Het resul­taat? Een lich­tover­goten veran­da waar jong én oud met plezi­er in ver­toeft.

Zon­wer­ing rondomrond 

Alle­maal goed en wel, die overvloed aan zon en licht… maar wat in het midst van de zomer, wan­neer de tem­per­a­turen oplopen en de dagen steeds langer wor­den? Wel, in dit geval is dat alvast geen enkel prob­leem.

Wij dacht­en namelijk aan alles bij het ontwer­pen van deze par­el — ook aan de nodi­ge bescherming voor zwoele zomerda­gen. Daarom voorza­gen we elke raam­par­tij van zon­wer­ing — waar­door de eige­naars ook in de zomer kun­nen geni­eten van een lekker koele veranda.

Weg­dromen bij de elek­trische haard


Een pro­fes­sioneel geplaat­ste veran­da is één ding. Maar het is niet alles. Daarom houden we niet op bij sim­pel­weg het ontwerp en plaats­ing — maar dacht­en we ook aan fijne, lux­ueuze extraat­jes. Inge­bouwde ver­licht­ing op strate­gisch gekozen plekken, dat was het begin. Maar bewon­der zek­er ook de sub­tiel ingew­erk­te elek­trische haard in de zithoek. Per­fect om op koude win­ter­avon­den bij weg te dromen…

Jouw eigen van-alles-voorziene veranda?

Ben je hele­maal geïn­spireerd ger­aakt door dit pracht­pro­ject — en kan jij niet wacht­en om weg te dromen in jouw eigen oase van rust? Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren. Wij komen met plezi­er eens langs om te kijken wat alle­maal mogelijk is — om ver­vol­gens een geheel gratis én vri­jbli­jvende offerte op te stellen. Tot snel?

Menu