Elegante veranda

Integratie | Elegante veranda | Glazen dak | Kruishouten in beglazing | Vliegenramen

Vraag onze experts om advies!

Ont­dek deze veran­da in lichte con­struc­tie met glazen dak.

Deze klant is trots eige­naar van een prachtig aan­gelegde tuin. Geen won­der, dus, dat hij het jam­mer vond hier niet jaar­rond van te kun­nen geni­eten. Hij klopte bij ons aan voor een oploss­ing. Wij zorgden ervoor dat zijn tuin hij dag in, dag uit, kon bewon­deren — ongeacht de weersomstandigheden. 

Ele­gant én praktisch

Voor de ramen plaat­sten we vliegen­ra­men in dezelfde coa­tex (RAL 9009A). 

Bin­nen werd de veran­da ele­gant afgew­erkt met inge­bouwde spots in de liggers.

Op deze manier zorgden we voor een fijne com­bi­natie van prak­tisch én mooi. Per­fect om aan te sluiten bij die betov­erende tuin… 

Menu