18 SPR VRD B DEBIE 02

Een veranda waar krachtig lijnwerk centraal staat

Deze knusse veran­da wordt momenteel gebruikt als eetru­imte met zicht op de mooie tuin. Maar kijk vooral naar de zéér gede­tailleerde afw­erk­ing en de orna­menten op het zadel­dak. Dit project is het school­boekvoor­beeld van klein maar dap­per’ en dient voor­namelijk als zonover­goten eetru­imte. Knus langs bin­nen dus, maar onver­getelijk langs buiten. Ont­dek meer over dit project!


Krachtige profie­len die een state­ment maken

Wij bij Bruynseels-Vocht­en zeggen alti­jd de profie­len mak­en de veran­da’. Waarmee we willen zeggen dat de sti­jl die je kiest voor je profie­len, de gehele sti­jl van je veran­da zal bepalen. Som­mi­gen houden van strak, mod­ern, design: zij zullen zich aangetrokken voe­len tot smalle, zo goed als onzicht­bare profielen. 

De eige­naars van dit pand, daar­ente­gen, zijn hele­maal ver­slingerd aan die char­mante sti­jl. Zij kozen dus ook voor iets robu­us­tere en meer aan­wezige profie­len. Een krachtig resul­taat, dat past bij de algemene klassieke sti­jl van de woonst. 

Een uniek zadel­dak met char­mante ornamenten

Die krachtige profie­len trokken we door in het opval­lende zadel­dak met het doel om meer licht bin­nen te lat­en. Door de glas­par­ti­jen te com­bineren met de robu­uste profie­len, kri­j­gen we een zadel­dak dat bin­nen de sec­onde de aan­dacht trekt. En als deze com­bi­natie dat niet zou doen voor jou, dan zullen de orna­menten op het dak dat zék­er wel doen. Deze char­mante details zijn de kers op de taart van deze rustieke veran­da.

Brede dubbele deuren met vliegenhorren

Via de veran­da naar het gezel­lige ter­ras gaan? Dat doe je via de brede dubbele deuren die we installeer­den. Zwaai deze gerust open op warme zomerda­gen om een bries­je in huis te creëren: dankz­ij de hand­i­ge vliegen­hor­ren hoef jij je geen zor­gen te mak­en over eventuele insecten die jouw won­ing onu­itgen­odigd bin­nen vliegen!

Jouw eigen veranda?

Con­tacteer ons! 

Menu