Veranda in landelijke stijl

Integratie | Veranda | Lichtstraat | Plat dak | Landelijk | Klassiek

Ook op zoek naar een veran­da? Onze medew­erk­ers helpen je graag.

Een lan­delijke veran­da, tot in de pun­t­jes afgewerkt

De bewon­ers van deze knappe won­ing kwa­men naar ons met de vraag of we de bestaande lan­delijke sti­jl kon­den doortrekken tot in de veran­da. Hun doel? Ervoor zor­gen dat de veran­da een ver­lengde werd van de bestaande woning.


Doen we!

Mooie én prak­tis­che details

De veran­da heeft een plat dak met renais­sance boord met dubbele trap en vic­to­ri­aanse krol. Om nog meer licht bin­nen te lat­en, werd er ook een licht­straat geïntegreerd. 

Mooi én prak­tisch: zoals hoort!

Menu