1808 B VERDYCK 04

Wanneer veranda en woning de perfecte symbiose vormen

Hoe je van je veran­da het absolute pronkstuk van je won­ing maakt? Sim­pel: door hem een ere­func­tie te geven! Dik­wi­jls vor­men veranda’s de trouwe achter­ban van je keuken of een extra ruimte om in tot rust te komen.

Maar de eige­naars van deze won­ing? Zij besloten om het anders dan anders te doen. Zij kozen er tenslotte voor om hun leefkamer tot in de veran­da te bren­gen, met een aan­ge­naam ver­rassend en onver­getelijk resul­taat. Kom gerust binnen! 


Van won­ing, naar veran­da, naar ter­ras, naar tuin

Deze won­ing is zo ingedeeld dat bin­nen en buiten per­fect op elka­ar aansluiten. Door de veran­da om te tov­eren tot leefkamer, werd het mid­delpunt van de won­ing sub­tiel ver­legd. Gezel­lig zete­len met zicht op de tuin of op een wis­sel­val­lige dag switchen tussen bin­nen in de veran­da en buiten op het ter­ras? Het kan alle­maal, dankz­ij de plaats­ing én slimme indel­ing van deze gloed­nieuwe veran­da.

Slimme ver­licht­ing en een cen­trale lichtstraat

Heel wat van onze klanten kiezen voor een veran­da met het­zelfde doel voor ogen: meer licht in huis bren­gen. Door te kiezen voor een grote en cen­trale licht­straat in het dak van de veran­da, opti­maliseer­den we deze licht­in­val des te meer. En voor die donkere win­ters? Daar­voor inte­greer­den we naad­loos weggew­erk­te spots met een warm gele gloed. Zo bli­jft de veran­da een oase van welkom licht, seizoen­rond!

Strakke inte­gratie met het huidi­ge exterieur

De oor­spronke­lijke won­ing haalt erg veel charme uit zijn warme gev­el. En om het karak­ter van dit bak­ste­nen exterieur te respecteren én behouden, was er dus een extra oog voor detail nodig. Gelukkig ont­breekt het hier niet aan bij Bruynseels-Vocht­en!

We kozen voor profie­len die aansluiten bij de kleur van de dak­pan­nen en trokken de bak­ste­nen gev­el door tot één van de zij­muren van de veran­da. Zo voelt deze bijbouw aan als een organ­isch extraat­je — en niet als iets dat pas lat­er bijge­bouwd werd .

Jouw eigen upgrade?

Wij teke­nen tenslotte met veel liefde een volledig op maat gemaakt voors­tel uit — zodat ook jij bin­nenko­rt kan geni­eten van een unieke bijbouw. Tot snel?

Menu