Moderne keuken

Pastorijwoning | SL38 Steel Look ramen | Landelijk | Modern

Vraag onze experts om advies.

Jouw won­ing ook een mod­erne toets geven?

Deze heden­daagse pas­tori­j­won­ing com­bi­neert het beste van twee werelden. Enerz­i­jds hebben we die pop­u­laire pas­tori­jsti­jl, die de gehele woon­st een char­mant uitzicht geeft. Zow­el de gev­el als het ruim gebruik van hout in het interieur spe­len hierop in. Zo kri­jg je een authen­tiek, en bij­na ambachtelijk, resul­taat, waarin thuiskomen een waar plezi­er wordt.

Mod­ern en pas­torij: een per­fecte combinatie

Anderz­i­jds zorgden we, door imple­men­tatie van onze SL38 steel look koz­i­j­nen, voor die iets mod­ernere twist aan het gehele verhaal.

Door pas­torij en mod­ern met elka­ar te verbinden op een organ­is­che manier, zetten we het spec­tac­u­laire karak­ter van deze char­mante woon­st extra in de bloemetjes.

Het beste van twee werelden

Klassiek, maar toch mod­ern? Het kan alle­maal… ten­min­ste, wan­neer u de exper­tise van Bruynseels-Vocht­en inschakelt!

Menu