Strakke aluminium ramen

Renovatie | Aluminium | Ramen | Deuren | Garagepoort | Vliegenramen

Con­tacteer ons voor meer informatie.

Op zoek naar strakke alu­mini­um ramen en deuren?

De eige­naars kwa­men naar ons met de vraag of we hun ramen en deuren kon­den ren­ov­eren, met een mod­erne look als gevolg. Geen prob­leem!”, zei­den we. We kozen voor strakke alu­mini­um ramen en deuren, die zorgden voor een gev­el die er als nieuw uitzag! 

Vliegen­ra­men voor meer comfort

Over bepaalde delen van de ramen staan vliegenramen. 

Hand­ig voor in de zomer­maan­den: zo kun­nen de bewon­ers nog geni­eten van een fris bries­je tij­dens die broeierige dagen, zon­der de irri­tatie van ongewen­ste insecten in huis.

Menu