Moderne ramen

Nieuwbouw | Ramen | Beglazing | Design | Luxe | Antwerpen

Vraag onze experts om advies.<VN

Ont­dek onze super hi-end lux­e­flats op het Eilandje!

Het Eiland­je zou het Eiland­je niet zijn, als er niet gepronkt zou wor­den met heel wat lux­eap­parte­menten. Daar staat het (sinds kort) tenslotte voor bek­end! Enneuh… wie luxe, bouwen en Antwer­pen’ zegt, die zegt Bruynseels-Vocht­en! (of, ja. Dat hopen wij toch). 


Hoe dan ook, dacht­en aan­nemer Hooy­berghs en gerenom­meerd Antwerps Archi­tecten­bu­reau Cre­pain Binst Archi­tec­ture daar het­zelfde over. Ze con­tacteer­den ons voor de bouw van een geheel van super hi-end lux­eap­parte­menten in de Sint-Alde­gondiskaai, de Korte Zee­mansstraat en de Adri­aan Brouw­er­straat. Dit project bestaat uit drie blokken naast elka­ar, met ieders een andere stijl.

De hoek­blok

De hoek­blok werd samengesteld uit twee types koz­i­j­nen, die telkens in goud­kleurige anodisé te bewon­deren zijn. Zoek zek­er ook de schuifkoz­i­j­nen in CP 155, die naad­loos achter een muur van plooi­w­erk in dezelfde kleur schuiv­en! Hierin zit­ten boven­di­en ook een balustrade en meerdere screens ver­w­erkt die naad­loos over­gaan in het geheel.

Grote koz­i­jnge­he­len

Daar­naast zijn er ook grote koz­i­jnge­he­len voorzien die opge­bouwd zijn uit gordi­jngevel­profie­len in CW 50. Dit zow­el met glas in het vlak van de gev­el zelf — als terugsprin­gend glas.

De tweede blok

Voor de tweede blok waren wij ver­ant­wo­ordelijk voor de plaats­ing van de hoge ramen in zwarte 9005 struc­tu­ur. Hierin zit­ten eve­neens screens vervat.

Als laat­ste is het aangewezen om eens te kijken naar de dagkan­ten die links, rechts én boven bek­leed zijn met een naad­loos geheel in dezelfde kleur plooiwerk.

De derde blok

De derde blok hebben we voorzien van CF77 vouwwan­den aan de voorz­i­jde, die de eige­naar volledig kan open­vouwen. Aan de achterz­i­jde plaat­sten we CP155 schuifra­men, die achter de beton­muur schuiv­en én voorzien zijn van glazen leunin­gen. Bei­de ramen wer­den uit­gevo­erd in Ral 9007.

Het resul­taat

Een knap geheel van lux­ueuze apparte­menten met pri­jzen tot ettelijke miljoe­nen euros.

En, ohja… twee daar­van zijn voorzien van een zwem­bad op een dak! Ont­dek hier het apparte­ment dat nog te koop staat

Uw eigen Bruynseels-Vocht­en kozijnen?

Dan bent u aan het juiste adres! Wij hebben tenslotte al heel wat pro­jecten achter de rug, waar­door we als geen ander weten wat er alle­maal (niet) in die knappe Koeken­stad past. Bent u aan het bouwen of ren­ov­eren- en bent u nog op zoek naar koz­i­j­nen en/​of deuren? Aarzel dan niet om con­tact op te nemen voor een geheel vri­jbli­jvend gesprek… wij vertellen u met veel plezi­er alles wat u wil weten!

Menu