Renovatie met pvc ramen

Renovatie | PVC | Ramen | Schuiframen | Modern | Antwerpen

Vraag onze experts om advies.

Ren­o­vatie in Antwer­pen? Ont­dek onze pro­jecten op Den Dam!

Dat Den Dam in het Noor­den van Antwer­pen steeds hip­per wordt om in te ver­to­even, da’s vast niets nieuws om te horen. Met Park Spoor Noord als mid­delpunt, is deze Antwerpse wijk tenslotte dé groene oase gewor­den om gezel­lig in te ver­to­even. En hoe hip­per de buurt, hoe grot­er de vraag om knappe apparte­menten, natu­urlijk. En dat is waar wij met veel liefde bij hielpen! 

Project Hard­en­voort: knappe flats van een award-win­nende aannemer

Samen met aan­nemer dhulst’, waar­van CEO Sophie in 2016 de award voor Jonge Vlaamse Aan­nemer 2016 in Antwer­pen won, gin­gen we aan de slag. Dit fam­i­liebedri­jf, dat kort na de Eerste Werel­door­log al opgericht werd, was een droom­part­ner om mee samen te werken.

De mate­ri­alen

Om naad­loos aan te sluiten bij de algemene look & feel van deze hippe stad­sap­parte­menten, kozen we voor ramen die uit­gevo­erd wer­den in PVC VEKA Soft­line 70 én voor Ekosol 80 schuifra­men.

De buiten­z­i­j­den kleur­den we met folie 7039 — en voor de bin­nen­z­i­jde kozen we effen wit. Hip, strak en trendy, dus… Net zoals de bewon­ers van Den Dam zelf!

Wonen in stad én natuur

Het resul­taat? Deze knappe verkoopflats die gren­zen aan Park Spoor Noord — en daar­door in een­zelfde beweg­ing een fan­tastisch zicht hebben om hele­maal bij weg te dromen. Wonen in het cen­trum van t Stad, maar toch in een groene zone? Het kan beide!

Op zoek naar koz­i­j­nen en deuren?

Top! Bij Bruynseels-Vocht­en vind jij gegaran­deerd de betrouw­bare en kwal­i­tatieve part­ner die jij in gedacht­en hebt. Of het nu is voor een pro­fes­sioneel of een par­ti­c­uli­er project… voor de plaats­ing en/​of ren­o­vatie van koz­i­j­nen en deuren moet je bij ons zijn.

Inter­esse? Aarzel dan niet om jouw (geheel vri­jbli­jvende) offerte op te vra­gen, zodat onze experts jou zo spoedig mogelijk een offerte op maat kun­nen bezor­gen. Tot snel!

Menu