Plat dak lichtstraat

Renovatie | Aluminium | Lichtstraat | Driehoekig raam

Extra grote licht­straat die uitkomt op een driehoekig raam

Licht: een noodza­ak in elke won­ing. Als je won­ing onvol­doende licht­in­val heeft, kan een veran­da de ide­ale oploss­ing zijn. Het plat dak van deze won­ing werd voorzien van een extra grote licht­straat die uitkomt op een driehoekig raam. Om de con­struc­tie te kun­nen bouwen, gebruik­ten we gebo­gen T‑stijlen. Let there be light!

Menu