Witte veranda

Veranda | Zonwerend glas | Lichtstraat | Klassiek

Licht­straat met zon­werend glas

Het zon­werend glas Isolide Sun in de licht­straat van deze won­ing laat natu­urlijk daglicht bin­nen­stromen. De crèmek­leurige afw­erk­ing past per­fect bij het karak­ter van de woning.

Menu