Glazen pergola en veranda

Integratie | Glazen pergola | Veranda | Plat dak | Lichtstraat | Klassiek

Vraag onze experts om advies.

Een veran­da én per­go­la om meer buiten­ruimte te creëren

De eige­naars van deze won­ing mis­ten wat con­nec­tie met de natu­ur — ter­wi­jl ze wél een grote tuin had­den. Daarom wer­den wij ingeschakeld: we brak­en het huis open en bouw­den er een veran­da én per­go­la aan. Op deze manier creëer­den we extra leefruimte — en zorgden we voor een betere con­nec­tie tussen bin­nen en buiten. 

Veran­da + per­go­la = genieten 

De veran­da werd uit­ge­breid met een per­go­la volledig in glas. Dat zorgt ervoor dat bin­nen en buiten natu­urlijk in elka­ar over­lopen. Bei­de zijn afgew­erkt met een mat­te coa­tex (RAL 7016). Dankz­ij de per­go­la zit­ten de bewon­ers buiten, maar toch beschut en dat maakt dat ze meer van hun tuin genieten.

Menu