Nieuwe authentieke pvc voordeur

Renovatie | PVC | Voordeur | Modern | Authentiek

Onze experts geven jou graag advies.

Op zoek naar een nieuwe voordeur?

De uitdag­ing? Maak dit authen­tiek woon­huis in Ned­er­land wat mod­ern­er en friss­er. Geef het een eigen­ti­jds accent. Het antwo­ord van Bruvo? 


Een mod­erne en kwaliteitsvolle voordeur die per­fect in het geheel past. Met effen crèmek­leurig PVC (kleur 9001).

Een resul­taat waar iedereen blij mee is

Zo is het maar net! Met dit project toon­den onze vak­mensen dat het mogelijk is om mod­ern met authen­tiek te vereni­gen — om strakke ele­menten naad­loos in een klassieke omgev­ing te verwerken.

Een kwal­i­tatief resul­taat dat ook nog eens een waar plezi­er voor het oog is? Rege­len we!

Menu