Nieuwe pvc ramen

Renovatie | PVC | ramen | Dubbele beglazing | Akoestisch | Thermische isolatie

Jouw eigen PVC ramen?

PVC: schoonheid die isoleert

De eige­naars van deze ger­estau­reerde vil­la vroe­gen ons om nieuwe PVC ramen te komen plaat­sen. Dat deden we, zon­der afbreuk te doen aan het authen­tieke karak­ter en de unieke sti­jl van de woning.

Tijd­loze kleuren

Voor dit project kozen we voor 1379,05 als kleur van de PVC ramen. Deze paste vol­gens ons (en natu­urlijk ook de eige­naars) per­fect in het totaalplaat­je dat we wilden bekomen.

Menu