Pvc open veranda

Integratie | Aluminium | PVC | Veranda | Staalskeletbouw | Vouwwand | Architectuur

Jouw eigen veran­da? Con­tacteer ons. 

Indus­triële veran­da met staalconstructie

Wauw. Deze mod­erne veran­da is echt een par­elt­je, vind je niet? Staalskelet­bouw wordt steeds pop­u­laird­er; dit geeft je won­ing tenslotte die gegeerde indus­triële look. We kozen voor deze mod­erne veran­da dan ook een volledi­ge uit­bouw in staalconstructie.


Ideaal voor de eige­naars die van min­i­mal­is­tis­che archi­tec­tu­ur houden!

Zweven over het water

De vouwwand geeft een open gevoel op de tuin en de vijver. 

Wan­neer je het vouwraam volledig tegen de zijkant duwt, geni­eten de eige­naars meteen van een grot­er ter­ras — mede omdat er geen hoogtev­er­schil is tussen bin­nen en buiten. 

Extra bij­zon­der aan de vijver, zijn de glas­ra­men die over het water zweven’. Knap effect! 

Menu