2020 RM Brzozowska Schoten 08

De perfecte symbiose tussen klassiek en modern

Voor dit project in Schoten werd ons gevraagd om mod­erne ramen en deuren te voorzien die toch vlekkeloos bij de klassieke won­ing in kwest­ie passen. Een slim idee! 


Door te spe­len met dit soort tegen­stellin­gen, kri­jg je tenslotte dik­wi­jls een uniek resul­taat dat jouw won­ing trans­formeert tot een échte eye­catch­er. En wie wil dat nu niet? Lees verder om het volledi­ge project te ontdekken! 

IJz­er­sterke, mod­erne, alu­mini­um deuren

Wan­neer je stan­daard denkt aan dit type lan­delijke won­ing met rieten dak, verwacht je daar een set klassieke ramen en deuren bij. Het is net daarom dat de eige­naars kozen voor een andere weg.

Zij besloten om klassiek met mod­ern te com­bineren en vroe­gen onze hulp daar­bij. We kozen voor ste­vige, robu­uste alu­mini­um deuren in sti­jlvol zwart: een hippe, mod­erne en bij­na design oploss­ing. Niet alledaags, niet klassiek, wél onver­getelijk en uniek.

Strakke kruis­ra­men verbinden mod­ern met charmant

Wan­neer je denkt aan de lan­delijke sti­jl, is de kans groot dat je je klassieke kruis­ra­men voor de geest haalt. En terecht! Dit type raam past tenslotte naad­loos in het ver­haal dat je met een klassieke woon­st wil vertellen. Maar dat wil natu­urlijk niet zeggen dat we ook moeten kiezen voor een klassieke uitwerk­ing hier­van…

Ook de ramen werk­ten we uit in diepzwart alu­mini­um. Op deze manier ver­bon­den we het char­mante karak­ter van een kruis­raam met het strakke en mod­erne karak­ter van alu­mini­um.

Ook nieuwe ramen en deuren nodig?

Aarzel niet om ons te con­tac­teren. Ver­tel ons gerust wat je nodig hebt — en dan mak­en wij voor jou een gratis én geheel vri­jbli­jvende offerte op. Klinkt goed, toch? Tot snel?

Menu