Moderne open pergola

Integratie | Pergola | Aluminium schuifdeur | Slanke profielen | Klassiek

Op zoek naar een per­go­la? Con­tacteer ons! 

Slanke profie­len voor een strakke look

De eige­naars van deze won­ing zouden het aller­lief­st het hele jaar door buiten kun­nen zit­ten. Daarom besloten ze om een per­go­la te lat­en plaat­sen: iets waar we ze graag mee hielpen.


We kozen ervoor om deze per­go­la gedeel­telijk af te sluiten met een dichte wand om zo tocht te voorkomen. Diezelfde wand voorza­gen we ook van een hand­i­ge screen om inschi­jn van lage zon te ver­mi­j­den. Voor de rest geni­eten de bewon­ers van een open per­go­la om volop van de tuin te genieten! 

Elk seizoen knus genieten 

Als het tij­dens de win­ter­maan­den toch wat te koud is, komen de elek­trische ver­warm­ingse­le­menten goed van pas. 

Oftewel: in deze knusse zithoek is het alti­jd aan­ge­naam zitten. 

Tussen de per­go­la en de warme woonkamer plaat­sten we een schuifdeur in aluminium.

Menu