Gevel met aluminium ramen

Renovatie | Aluminium | Ramen | Gordijngevel | Modern | Design

Jouw eigen project? Con­tacteer ons.

Strakke ramen en een unieke gordijngevel

De eige­naar van dit gebouw was op zoek naar een manier om van zijn gebouw een opval­lend staalt­je archi­tec­tu­ur te mak­en. Meer had­den wij niet nodig: wij wis­ten meteen hoe we dit project gin­gen aanpakken… 

Een mooie com­bi­natie tussen mod­ern en authentiek

De glazen gordi­jngev­el en strakke alu­mini­um ramen vor­men een mooi huwelijk met de authen­tieke baksteen.

Op deze manier creëer­den we een adem­ben­e­mend resul­taat dat nie­mand snel zal vergeten.

Menu