19 FLUYT GUNTER 23

Adembenemende villa? Adembenemend glaswerk!

Wat een project! Voor deze adem­ben­e­mende en mod­erne vil­la mocht­en wij alles uit de kast halen. We kre­gen de kans (of moeten we zeggen: eer?) om al het raamw­erk te ver­zor­gen voor dit unieke pand. En we zijn apetrots op het resul­taat! Benieuwd hoe het glaswerk in jouw eigen vil­la er zou kun­nen uitzien en ben je op zoek naar wat inspi­ratie? Kom gerust binnen…


Grote raam­par­ti­jen voor meer licht

Hét ken­merk van een slim ont­wor­pen mod­erne vil­la? Een overvloed aan natu­urlijk licht in huis: dit zorgt voor dat typ­is­che vil­lagevoel’ van ruimte, luxe en exclu­siviteit. En dit pand is daar dan ook geen uit­zon­der­ing op!

Door met grote, aanslui­tende raam­par­ti­jen te werken, oogt deze vil­la van bin­nenu­it een stuk open­er — en straalt de volledi­ge gev­el een gevoel van luxe uit. Enneuh… die grote ramen zijn ook bij­zon­der hand­ig om die prachtige tuin mét zwem­bad door te bewonderen!

Naad­loze weg­w­erk­ing in de grond

Wat die grote raam­par­ti­jen nog beter en knap­per kan mak­en, vraag je? Een naad­loze weg­w­erk­ing in de grond, natu­urlijk! Niets verve­len­der dan even snel naar bin­nen moeten om iets te gaan halen — en ver­vol­gens stru­ike­len over die lastige raamboord. 

Deze vil­la staat in het teken van luxe en com­fort. Niet zo heel abnor­maal dus, dat wij besloten dit door te trekken tot in de kle­in­ste details. Het weg­w­erken van de raam­bo­ord is niet alleen hand­i­ger voor de bewon­ers, maar ook esthetisch draagt deze keuze bij: het geheel ziet er nu tenslotte nog strakker uit… iets wat de design­liefhebbende bewon­ers absolu­ut kon­den appreciëren! 

Smalle, zwarte profie­len die knap afsteken tegen de witte gevel

Wan­neer je kiest voor grote raamop­per­vlakken, kies je ervoor om een state­ment te mak­en. Wij kozen ervoor om dit state­ment nog wat verder door te trekken. In plaats van te kiezen voor witte profie­len — en de ramen zo organ­isch te lat­en opgaan in de witte gev­el — kozen we in samen­spraak met de eige­naar voor zwarte exemplaren.

Door dit te doen, geef je je knappe ramen de aan­dacht die ze ver­di­enen: we werk­ten let­ter­lijk zwart op wit om een unieke designkeuze te mak­en die niet alleen opvalt, maar ook nog eens bijblijft… 

Ook op zoek naar kwal­i­tatief glaswerk?

Con­tacteer ons! 

Menu