Open pergola

Zonwerend glas vs. zonwering

Meer weten? Kom eens langs! 

Zon­werend glas vs. zon­wer­ing: wat moet jij erover weten?

Ben jij op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én je won­ing meteen opwaardeert? Dan heb je de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen je graag wat meer over de voor- en nade­len van bei­de. Hier gaan we! 

Zon­werend glas: de onzicht­bare oplossing

Kies je voor zon­werend glas? Dan kies voor de meest sub­tiele oploss­ing mogelijk wat zon­wer­ing betre­ft. Zon­werend glas zou tenslotte een­voudig ver­ward kun­nen wor­den met gewoon’ glas qua uitzicht. Enkel wan­neer je érg goed kijkt, merk je op dat dit type glas iet­sje min­der transparant is.

Dit komt door de spe­ciale coat­ing van metaalox­ide die aange­bracht wordt. Deze houdt de warmte van de zon buiten — maar laat nog alti­jd wel het daglicht binnen.

Toch is zon­werend glas niet per­fect (dat is tenslotte nie­mand, toch). Zo zorgt het er uit­er­aard ook in de win­ter voor dat de zon­newarmte buiten bli­jft. Daar­naast is zon­werend glas geen oploss­ing om verblind­ing door die felle zomer­zon (of late win­ter­zon) in huis te voorkomen. We merken dus vaak dat er in een tweede fase toch nog geopteerd wordt om zon­wer­ing bij’ te installeren. 

Zon­wer­ing: je kiest zelf hoe je zon­licht controleert

Het groot­ste voordeel aan zon­wer­ing? Dat je het daglicht in huis volledig zélf kan con­trol­eren. Heb je last van de warmte en/​of het zon­licht? Dan manip­uleer jij je zon­wer­ing op zo’n manier dat deze meteen ver­licht­ing (figu­urlijk, dan) biedt. Niet per sé last? Dan kan je het daglicht gewoon bin­nen­lat­en in al zijn glo­rie. En da’s ook goed: veel onge­fil­terd daglicht in huis zorgt tenslotte voor een betere gemoedstoestand! 

Daar­naast zijn er tegen­wo­ordig heel wat opties wat design betre­ft. Jij kiest sim­pel­weg de uitvo­er­ing die het beste bij jouw won­ing past: screens, doeken of alu­mini­um? Het kan alle­maal sub­tiel geïn­te­greerd wor­den in jouw droomhuisje. 

Maar, zoals we al zei­den, niets of nie­mand is per­fect. En het enige nadeel van zon­wer­ing? Dat dit iets meer onder­he­vig kan zijn aan weer­som­standighe­den zoals heftige wind of sla­gre­gen. Maar gelukkig hebben wij hier bij Bruynseels-Vocht­en daar heel wat oplossin­gen voor. En die vertellen we je graag wan­neer je langskomt.

Ook op zoek naar een kwal­i­tatieve zonweringsoplossing?

Goed, want daar kun­nen wij je absolu­ut mee helpen. Aarzel daarom niet om eens langs te komen — of om gewoon jouw geheel vri­jbli­jvende én gratis offerte op te vra­gen, natu­urlijk. Dan vertellen wij je met veel plezi­er wat wij voor jou kun­nen beteke­nen wat zon­wer­ing betre­ft. Tot snel?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doe je dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet jij op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door je ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer fun…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet jij weten over die 'U-waarde'?

Ben je aan het denken om de beglaz­ing van je thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer je goed nadenk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Help! Heb ik een vergunning nodig voor mijn nieuwe veranda?

Heb je de knoop doorge­hakt — en ben je klaar voor jouw eigen veran­da? Fan­tastisch! Maar vergeet je zek­er niet de nodi­ge ver­gun­nin­gen eerst te check­en? In Bel­gië moet jij tenslotte alti­jd een ver­gun­ning aan­vra­gen bij je gemee…
Ontdek er hier meer over
Ramen Deuren Inspiratie

Premies en subsidies voor ramen en deuren in 2019

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. Wij zetten je graag op weg.
Ontdek er hier meer over
Menu