Veranda buitenkant

Hoe isoleer ik mijn veranda?

Een geï­soleerde veran­da, het hele jaar door!

Hoe isoleer ik mijn veranda?

Een veran­da wordt de laat­ste jaren steeds pop­u­laird­er: geni­eten van je tuin kan het hele jaar door van je tuin én er wor­den ver­warm­ingskosten uit­ges­paard. Toch is er een grote bezorgdheid: in de zomer lijkt het daarbin­nen veel te warm, in de win­ter ijsk­oud. Gelukkig is er een oploss­ing zodat je toch het hele jaar door kan geni­eten: goede iso­latie. We geven je enkele tips voor de iso­latie bij het samen­stellen van jouw nieuwe veranda.


Glas met lage isolatiewaarde

Beeld jezelf eens een veran­da in: het meren­deel dat je ziet is glas. Het is dat glas dat nu net geen goede iso­la­tor is. Het is dus belan­grijk om even stil te staan bij welk soort glas je kiest voor je veran­da en de fac­toren hier­van die invloed hebben. Ga lief­st voor glas met een lage iso­latiewaarde én een lage zon­nefac­tor. Hoe lager de iso­latiewaarde is, hoe min­der de warmte ver­loren gaat. De lage zon­nefac­tor zorgt ervoor dat het glas min­der warmte door­laat en de kans op te veel warmte klein­er is. 

Op vlak van soorten glas zijn er 2 opties die op zich goed zijn voor iso­latie. Het absolute min­i­mum is dubbel glas, wat trouwens ver­plicht is in elke won­ing vanaf 2020.

Een nog betere alter­natief is hoogren­de­ments­glas. Met deze keuze beperk je het warmtev­er­lies al tot 80%, en het isoleert nog tot drie keer beter dan dubbel glas.

Voor dit soort glas betaal je uit­er­aard iets meer dan nor­maal of dubbel glas, maar dit merk je gelukkig ook op je lagere energiefactuur. 

Alu­mini­um of PVC?


Zow­el bij alu­mini­um als PVC zit de iso­latiewaarde goed. Let hier vooral op de klasse en de pri­js: hoe beter de iso­latieklasse, hoe duur­der de pri­js. Wist je trouwens dat hout ook een sterke isol­erende werk­ing heeft? 

Hier zetten we ook nog even de belan­grijk­ste ver­schillen tussen alu­mini­um en pvc op een rijtje.

Plat of gevor­md dak?

Naast boven­staande fac­toren, is de keuze van het dak ook een enorm belan­grijke afweg­ing voor de iso­latie van je veran­da. Bij een klassiek glazen dak met een spe­ciale vorm gaat de warmte snel omhoog. Kies daarom liev­er voor een gemet­seld plat dak, deze hebben min­der glasop­per­vlak en zullen ver­vol­gens beter scoren op isolatie. 

Een andere optie is een dak gemaakt uit kun­st­stof plat­en, dit is ook voor de win­ter de beste keuze dankz­ij de max­i­male vochtbestendigheid én de straffe ther­mis­che prestaties. 

Wan­neer je de belan­grijk­ste fac­toren, waaron­der het dak, de profie­len & de beglaz­ing, in acht­ing neemt, werk je aan een betere iso­latie van je veran­da. Wat uit­er­aard bij veel zak­en de keerz­i­jde kan zijn, is de pri­js. Het is en bli­jft geen goed­kope aankoop, maar hoe meer je investeert, hoe meer je bespaart op je energiefac­tu­ur. En jij geni­et sowieso het hele jaar door van je goed geï­soleerde veranda… 

Hulp nodig bij je veran­da? Bruynseels-Vocht­en helpt je graag verder!

Klaar om te kiezen voor een veran­da met de juiste iso­latie? Heb je toch nog wat vra­gen? Wij vertellen je graag alle mogelijkhe­den voor een zo geï­soleerd mogelijke veranda! 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

PVC of aluminium ramen?

Miss­chien ga je bin­nenko­rt kopen, bouwen of ren­ov­eren. En dan zijn er heel wat zak­en om reken­ing mee te houden. Als het aan ons ligt, dan begin je best nu al na te denken over je ramen. Deze zijn tenslotte om heel wat rede­nen belan…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Deuren zijn het visitekaartje van je woning

Wan­neer je apetrots bent op je eigen stek­je — en je hier graag mee uit­pakt bij je fam­i­lie en vrien­den, is het belan­grijk dat alles piek­fi­jn in orde is. Wan­neer je bezoek ont­vangt, is de kans dan ook groot dat je aan het poet­sen…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Landelijk verliest nooit aan populariteit

Wan­neer je op zoek bent naar dé per­fecte veran­da voor jou en je gezin, heb je keuze te over. Er zijn tenslotte heel wat ver­schil­lende sti­jlen en soorten veranda’s beschik­baar — en miss­chien zie je na een tijd­je door het bos de bom…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doe je dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Menu