Tuin veranda

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­d­ing van de huidi­ge ruimte in huis. Wij geven de ver­schil­lende opties mee!


#1 De veran­da: een vol­waardi­ge uit­brei­d­ing van jouw thuis

Natu­urlijk is het eerste waaraan je denkt, een veran­da. En terecht! Deze top­pers zijn tenslotte beschik­baar in oneindig veel ver­schil­lende uitvo­erin­gen — en zijn daarom ongetwi­jfeld een goed antwo­ord op jouw noden.

Jouw nieuwe veran­da zal zor­gen voor de gewen­ste uit­brei­d­ing én is boven­di­en ook nog eens aan­ge­naam om naar te kijken. Kies tussen ver­schil­lende sti­jlen, groottes, mate­ri­alen en uitvo­erin­gen… tot­dat jouw veran­da hét per­fecte ver­lengde van jouw won­ing is. Con­tacteer ons om meer te weten te komen over de ver­schil­lende opties.

#2 Een uit­bouw zorgt voor een ver­dubbel­ing van ruimte

Je kan ook kiezen voor een uit­bouw van je bestaande won­ing. Meestal wordt er dan gekozen voor het uit­bouwen van de bestaande leefkamer of keuken — om zo tot een ver­dubbel­ing van de bestaande ruimte te komen. Kies je voor een uit­bouw? Dan kies je voor heel wat voorde­len. Want de toegevoegde ruimte zorgt niet enkel voor meer com­fort, het zorgt ook voor meer licht in huis én een ver­hoging van de algemene waarde van jouw woonst.

Geïn­ter­esseerd in een uit­bouw? Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren.

Er zijn tenslotte nog heel wat extra zak­en om reken­ing mee te houden wan­neer je kiest voor een uit­bouw: zo is de kans groot dat er ook fun­der­ingswerken nodig zijn — en miss­chien zelfs een bouwver­gun­ning. In ruil voor deze moeite kri­jg je natu­urlijk wel een bij­zon­der duurzame oploss­ing waar het volledi­ge gezin jaren en jaren van zal genieten.

Con­tacteer ons!

#3 Een open of ges­loten ter­rasoverkap­ping

Wil je de zitru­imte op je ter­ras uit­brei­den of com­fort­a­bel­er en weers­bestendig mak­en? Dan ben jij op zoek naar een ter­rasoverkap­ping. Met deze top­per ben jij bescher­md tegen alle weer­som­standighe­den: zow­el tegen wind en regen — als tegen felle zon, indi­en je ook kiest voor zonwering.

En kies je voor een ter­rasoverkap­ping met een Bruynseels-Vocht­en stem­pel? Dan kan jij boven­di­en ook zek­er zijn van een op maat gemaakt mod­el — dat je boven­di­en kan pim­pen en upgraden waar gewenst. Kies gerust voor een mod­ern, klassiek, design of lan­delijk ontwerp — en voeg extra ver­licht­ing of schuifdeuren toe waar jij dat wilt. Jij vraagt — en wij vervullen jouw wensen.

#4 Kies voor een tuinkamer in een grote tuin

Heb je een ruime tuin ter beschikking? Dan kan je natu­urlijk ook kiezen voor een volledig zelf­s­tandi­ge’ tuinkamer. Deze staat meestal apart van de hoofd­won­ing, waar­door deze ruimte als vol­waardi­ge leefruimte bekeken kan wor­den. Er wordt dan ook regel­matig gekozen voor inte­gratie van een bad­kamer en/​of keuken in zo’n tuinkamer.

Kies je voor een tuinkamer? Dan kies je voor een hoogk­wal­i­tatief en lux­ueus staalt­je ver­wen­ner­ij als extraat­je bij jouw won­ing. Kies je boven­di­en voor een strakke uitvo­er­ing in duurza­am hout of mod­ern glas? Dan kan jij ook nog eens zek­er zijn van fan­tastis­che inte­gratie in jouw tuin. Meer weten over jouw toekom­stige tuinkamer? Con­tacteer ons!

#5 Con­tacteer Bruynseels-Vocht­en voor meer informatie

Ben jij klaar voor meer ruimte in huis — maar ben je er nog niet hele­maal uit op welke manier? Aarzel niet om con­tact met ons op te nemen. Wij vertellen je graag wat meer over alle mogelijkhe­den voor jouw spec­i­fieke (thuis)situatie. Tot snel?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

PVC of aluminium ramen?

Miss­chien ga je bin­nenko­rt kopen, bouwen of ren­ov­eren. En dan zijn er heel wat zak­en om reken­ing mee te houden. Als het aan ons ligt, dan begin je best nu al na te denken over je ramen. Deze zijn tenslotte om heel wat rede­nen belan…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Deuren zijn het visitekaartje van je woning

Wan­neer je apetrots bent op je eigen stek­je — en je hier graag mee uit­pakt bij je fam­i­lie en vrien­den, is het belan­grijk dat alles piek­fi­jn in orde is. Wan­neer je bezoek ont­vangt, is de kans dan ook groot dat je aan het poet­sen…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Landelijk verliest nooit aan populariteit

Wan­neer je op zoek bent naar dé per­fecte veran­da voor jou en je gezin, heb je keuze te over. Er zijn tenslotte heel wat ver­schil­lende sti­jlen en soorten veranda’s beschik­baar — en miss­chien zie je na een tijd­je door het bos de bom…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Hoe isoleer ik mijn veranda?

Een veran­da wordt de laat­ste jaren steeds pop­u­laird­er: geni­eten van je tuin kan het hele jaar door van je tuin én er wor­den ver­warm­ingskosten uit­ges­paard. Toch is er een grote bezorgdheid: in de zomer lijkt het daarbin­nen veel …
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doe je dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Menu