Tuin veranda

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Creëer meer ruimte via je ter­ras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­d­ing van de huidi­ge ruimte in huis. Wij geven de ver­schil­lende opties mee!


#1 De veran­da: een vol­waardi­ge uit­brei­d­ing van jouw thuis

Natu­urlijk is het eerste waaraan je denkt, een veran­da. En terecht! Deze top­pers zijn tenslotte beschik­baar in oneindig veel ver­schil­lende uitvo­erin­gen — en zijn daarom ongetwi­jfeld een goed antwo­ord op jouw noden.

Jouw nieuwe veran­da zal zor­gen voor de gewen­ste uit­brei­d­ing én is boven­di­en ook nog eens aan­ge­naam om naar te kijken. Kies tussen ver­schil­lende sti­jlen, groottes, mate­ri­alen en uitvo­erin­gen… tot­dat jouw veran­da hét per­fecte ver­lengde van jouw won­ing is. Con­tacteer ons om meer te weten te komen over de ver­schil­lende opties.

#2 Een uit­bouw zorgt voor een ver­dubbel­ing van ruimte

Je kan ook kiezen voor een uit­bouw van je bestaande won­ing. Meestal wordt er dan gekozen voor het uit­bouwen van de bestaande leefkamer of keuken — om zo tot een ver­dubbel­ing van de bestaande ruimte te komen. Kies je voor een uit­bouw? Dan kies je voor heel wat voorde­len. Want de toegevoegde ruimte zorgt niet enkel voor meer com­fort, het zorgt ook voor meer licht in huis én een ver­hoging van de algemene waarde van jouw woonst.

Geïn­ter­esseerd in een uit­bouw? Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren.

Er zijn tenslotte nog heel wat extra zak­en om reken­ing mee te houden wan­neer je kiest voor een uit­bouw: zo is de kans groot dat er ook fun­der­ingswerken nodig zijn — en miss­chien zelfs een bouwver­gun­ning. In ruil voor deze moeite kri­jg je natu­urlijk wel een bij­zon­der duurzame oploss­ing waar het volledi­ge gezin jaren en jaren van zal genieten.

Con­tacteer ons!

#3 Een open of ges­loten ter­rasoverkap­ping

Wil je de zitru­imte op je ter­ras uit­brei­den of com­fort­a­bel­er en weers­bestendig mak­en? Dan ben jij op zoek naar een ter­rasoverkap­ping. Met deze top­per ben jij bescher­md tegen alle weer­som­standighe­den: zow­el tegen wind en regen — als tegen felle zon, indi­en je ook kiest voor zonwering.

En kies je voor een ter­rasoverkap­ping met een Bruynseels-Vocht­en stem­pel? Dan kan jij boven­di­en ook zek­er zijn van een op maat gemaakt mod­el — dat je boven­di­en kan pim­pen en upgraden waar gewenst. Kies gerust voor een mod­ern, klassiek, design of lan­delijk ontwerp — en voeg extra ver­licht­ing of schuifdeuren toe waar jij dat wilt. Jij vraagt — en wij vervullen jouw wensen.

#4 Kies voor een tuinkamer in een grote tuin

Heb je een ruime tuin ter beschikking? Dan kan je natu­urlijk ook kiezen voor een volledig zelf­s­tandi­ge’ tuinkamer. Deze staat meestal apart van de hoofd­won­ing, waar­door deze ruimte als vol­waardi­ge leefruimte bekeken kan wor­den. Er wordt dan ook regel­matig gekozen voor inte­gratie van een bad­kamer en/​of keuken in zo’n tuinkamer.

Kies je voor een tuinkamer? Dan kies je voor een hoogk­wal­i­tatief en lux­ueus staalt­je ver­wen­ner­ij als extraat­je bij jouw won­ing. Kies je boven­di­en voor een strakke uitvo­er­ing in duurza­am hout of mod­ern glas? Dan kan jij ook nog eens zek­er zijn van fan­tastis­che inte­gratie in jouw tuin. Meer weten over jouw toekom­stige tuinkamer? Con­tacteer ons!

#5 Con­tacteer Bruynseels-Vocht­en voor meer informatie

Ben jij klaar voor meer ruimte in huis — maar ben je er nog niet hele­maal uit op welke manier? Aarzel niet om con­tact met ons op te nemen. Wij vertellen je graag wat meer over alle mogelijkhe­den voor jouw spec­i­fieke (thuis)situatie. Tot snel?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doe je dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet jij op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door je ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer fun…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet jij weten over die 'U-waarde'?

Ben je aan het denken om de beglaz­ing van je thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer je goed nadenk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Help! Heb ik een vergunning nodig voor mijn nieuwe veranda?

Heb je de knoop doorge­hakt — en ben je klaar voor jouw eigen veran­da? Fan­tastisch! Maar vergeet je zek­er niet de nodi­ge ver­gun­nin­gen eerst te check­en? In Bel­gië moet jij tenslotte alti­jd een ver­gun­ning aan­vra­gen bij je gemee…
Ontdek er hier meer over
Ramen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering

Ben jij op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én je won­ing meteen opwaardeert? Dan heb je de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen je graag wat meer…
Ontdek er hier meer over
Ramen Deuren Inspiratie

Premies en subsidies voor ramen en deuren in 2019

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. Wij zetten je graag op weg.
Ontdek er hier meer over
Menu