Raam met druppels

Laten we het even hebben over onderhoud.

Hoe onder­houd je het best ramen en deuren?

Lat­en we het even hebben over onder­houd. Ramen en deuren zijn er in ver­schil­lende mat­en, kleuren en mate­ri­alen zoals hout, pvc of alu­mini­um. Elk mate­ri­aal heeft zijn voor- en nade­len en vraagt een andere manier van onder­houd. Geen idee hoe je alu­mini­um en PVC ramen en deuren kan onder­houden? Met onze tips kan je meteen aan de slag!

Hoe onder­houd ik het best mijn ramen?

Alu­mini­um ramen onderhouden

Alu­mini­um ramen zijn onder­houdsvrien­delijk. Ze trekken weinig stof aan en boven­di­en roesten of barsten ze niet. Toch hebben ze enig onder­houd nodig, maar niet op regel­matige basis: alu­mini­um ramen hoef je maar een paar keer per jaar schoon te mak­en. Agressieve pro­ducten zoals schu­ur­sponzen, oplos­mid­de­len en bij­tende pro­ducten zijn uit den boze. Die zor­gen immers voor onher­stel­bare schade. Kies daarom best voor een vochtige doek, koud water en een pH-neu­traal schoon­maak­mid­del.

PVC ramen onderhouden

PVC ramen (of kun­st­stof ramen) zijn de per­fecte ver­vanger voor houten ramen. PVC ramen zijn wél kras­gevoeliger. Daarom vraagt het onder­houd van PVC ramen net iets meer aan­dacht. Zorg er bij het schoon­mak­en van kun­st­stof ramen voor dat ze vol­doende nat zijn. Als ze te droog zijn, is er een grotere kans op krassen. Extra tip: maak je PVC ramen schoon op een min­der zon­nige dag. Tij­dens het schoon­mak­en zullen de ramen door de zon sneller opdro­gen en dus ook gevoeliger wor­den voor barsten en krassen.

Hoe onder­houd ik het best mijn deuren?

Alu­mini­um deuren onderhouden

Alu­mini­um deuren zijn enorm ste­vig. Toch moet je reken­ing houden met de reinig­ing ervan. Woon je in een buurt die sterk veron­treinigd is zoals een indus­trieel gebied? Dan onder­houd je je alu­mini­um schri­jn­werk best meerdere keren per jaar. Zo voorkom je dat de beschermlaag aange­tast wordt door aller­lei chemis­che stof­fen. Alu­mini­um deuren maak je schoon met koud water en een zachte doek. Vergeet ook niet één keer per jaar de bewe­gende onderde­len van je alu­mini­um deuren te smeren.

PVC deuren onderhouden

PVC deuren vra­gen extreem weinig onder­houd. Eén keer per jaar je deur schoon­mak­en is meer dan vol­doende. Kun­st­stof deuren maak je best schoon met een zachte spons en lauw water. Ben je de kleur van je deur beu? PVC deuren schilder je best niet, het kan voor bli­jvende schade zor­gen. Als je je PVC deur in een andere kleur wilt, kun je deze best gewoon vernieuwen of je deur lat­en schilderen door een specialist.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu