Gebouw met pvc en aluminium ramen en deuren

Kies voor de juiste isolatie!

Isol­erend en superisol­erend glas: com­fort­a­bel, voordelig en milieuvriendelijk

De meeste warmte gaat ver­loren via jouw beglaz­ing. Daarom is voor meer com­fort, min­der warmtev­er­lies en dus een lagere energiefac­tu­ur en lagere CO2-uit­stoot van belang jouw ramen en deuren van isol­erende glas te voorzien.
Bruynseels-Vocht­en werkt met Spri­mo­glass als part­ner voor isol­erend glas en superisol­erend glas. Zij lev­eren de isol­erende beglaz­ing tegen een mark­t­con­forme pri­js, wij plaat­sen het bij u.

Met isol­erend glas: per jaar gemid­deld 320 tot 480 m³ gas besparen

Voor (super)isolerend glas geldt dat een ver­min­der­ing van de iso­latiewaarde met 0,1 W/​m²K u een bespar­ing oplev­ert van 1,2 liter stookolie per jaar per m² glas. Met elke liter min­der stookolie ver­laagt u ook jouw CO2-uit­stoot met 3 kg.

Milieu Cen­traal in Ned­er­land stelt dat u met het ver­van­gen van enkel glas door isol­erende beglaz­ing per jaar gemid­deld 320 tot 480 m3gas bespaart. Dat betekent een aanzien­lijke ver­lag­ing van jouw energiefactuur.

Voorde­len isol­erend glas en superisol­erend glas

  • Min­der warmtev­er­lies en lagere stookkosten.
  • Min­der con­densvorm­ing aan de binnenzijde.
  • Min­der gelu­idsover­last van buiten naar bin­nen (gelu­idswerend glas).
  • Betere inbraakvei­ligheid.

Isol­erende beglaz­ing is hoogrendementsglas

Bij isol­erend glas is de ruimte tussen de glasla­gen gevuld met droge lucht. Bij superisol­erende beglaz­ing is deze ruimte gevuld met Argongas. We kun­nen de vol­gende soorten isol­erende beglaz­ing bij u plaatsen:

  • HR glas: isol­erend glas met een warmtere­flecterende coating.
  • HR+ glas: isol­erend glas met droge lucht tussen de glasla­gen en warmtere­flecterende coating.
  • HR++ glas: superisol­erend glas waar­bij droge lucht is ver­van­gen door Argongas + warmtere­flecterende coating.
  • HR+++ glas: driedubbel glas gevuld met Argongas + warmtere­flecterende coat­ing. Dit superisol­erend glas heeft de iso­latiewaarde van een geï­soleerde buitenmuur.

Sub­si­die voor (super)isolerend glas

Bij ver­vang­ing van enkel of dubbel­glas door hoogren­de­ments­glas geplaatst door een erk­end aan­nemer kri­jgt u in 2015 bij Ean­dis sub­si­die voor isol­erende beglazing:

  • U kri­jgt bij ver­vang­ing van enkel glas door isol­erend glas met een U‑waarde gelijk aan of lager dan 1,1 W/​m²K (= isol­erend glas HR++) een sub­si­die van 12 euro/​m².
  • U kri­jgt bij ver­vang­ing van enkel glas door isol­erend glas met een U‑waarde gelijk aan of lager dan 0,8 W/​m²K (= isol­erend glas HR+++) een sub­si­die van 15 euro/​m².

Bereken terugver­di­en­ti­jd van jouw invester­ing in isol­erend glasU kunt voor de ver­vang­ing van jouw glas door isol­erend glas bij Vlaan­deren in energie’ de terugver­di­en­ti­jd (super)isolerend glas bereke­nen.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu