Moderne dubbele beglazing

Isolatiepremies: premie glas, premie ramen

Ramen en deuren kun­nen echte energievreters zijn.

Ramen en deuren kun­nen echte energievreters zijn. Als ze niet fat­soen­lijk geï­soleerd zijn ten­min­ste. Goed geï­soleerde ramen en deuren zijn niet alleen gun­stig voor je energiefac­tu­ur, maar je ont­vangt er ook pre­mies voor.
Plan je een ren­o­vatie? Voor het ver­van­gen van je ramen en deuren kan je een pre­mie ont­van­gen. Heb je er geen idee van of jouw won­ing in aan­merk­ing komt voor zulke pre­mies? Nieuw­bouw of ren­o­vatie, we geven je een helder overzicht van alle premies. 

Spouw­muuriso­latie of buitenmuurisolatie

Je kunt indi­vidu­ele iso­latiepremies ont­van­gen wan­neer je spouw­muur- of buiten­muuriso­latie laat plaat­sen of wan­neer je enkel of dubbel glas laat vervangen.

uitvo­er­ing door aannemer
Spouw­muuriso­latie in een bestaande spouw6 euro per m²
Muuriso­latie aan buiten­z­i­jde van bestaande buitenmuur15 euro per m²


Pre­mie beglaz­ing: ver­vang­ing van enkel of dubbel glas

Als je investeert in hoogren­de­ments­beglaz­ing voor een bestaande won­ing, kom je in aan­merk­ing voor een aan­tal pre­mies van de netwerkbeheerder.

Ver­van­gen vandoor glas met Umax van 1,1 W/​m²Kdoor glas met Umax van 0,8 W/​m²K
Enkel glas12 euro per m²15 euro per m²
Dubbel glasNiet van toepassing15 euro per m²

Het kan nog inter­es­san­ter, want wan­neer je naast de beglaz­ing ook het schri­jn­werk laat ver­van­gen en boven­di­en ook de muren laat isol­eren waarin de ramen geplaatst wor­den, kri­jg je een com­bi­natiepremie van de Vlaamse over­heid. Die is inter­es­sant, omdat de pre­mie voor raamver­vang­ing in de com­bi­natiepremie maar lief­st vier keer zo hoog als in de pre­mie voor hoogrendementsglas!


Com­bi­natie van muuriso­latie en raamvervanging

Muuriso­latie

Buiten­muuriso­latieUitvo­er­ing door aannemer
Spouw­muuriso­latie in een bestaande spouw6 euro per m²
Muuriso­latie aan de buiten­z­i­jde van een bestaande buitenmuur15 euro per m²


Com­bi­natie raamvervanging

Bestaande ramenVer­vang­ing door nieuwe ramen met Uw-waarde van max 1,7 W/​m²K en Ug-waarde van max 1,1 W/​m²KVer­vang­ing door nieuwe ramen met Uw-waarde van max 1,7 W/​m²K en Ug-waarde van max 0,8 W/​m²K
Enkel glas48 euro per m²,
max. 1.680 euro (of 35 m²)
60 euro per m²,
max. 2.100 euro (of 35 m²)
Dubbel glasNiet van toepassing60 euro per m²,
max. 2.100 euro (of 35 m²)


Ook als je ren­oveert kan je je voordeel doen. Wan­neer je in een won­ing die min­stens 25 jaar oud is, zow­el het glas als het buiten­schri­jn­werk laat ver­van­gen, kan jouw invester­ing in aan­merk­ing komen voor de ren­o­vatiepremie of ver­be­ter­ing­spremie. Of je die pre­mie al dan niet ont­vangt hangt onder meer af van je inkomenssi­t­u­atie. Alle voor­waar­den en details vind je hier.

Voor meer infor­matie over energiepremies door de netwerk­be­heerder kun je terecht op de web­site van Ean­dis.

Wil je weten wat de terugver­di­en­ti­jd van een invester­ing voor hoogren­de­ments­glas is en of die wel voordelig is voor jouw won­ing? Bereken hem een­voudig via de energiewin­st­cal­cu­la­tor.

Opgelet: gebruik steeds het meest recente aan­vraag­for­muli­er voor het aan­vra­gen van een pre­mie. Nieuwe ramen lat­en plaat­sen? De aan­vraag voor pre­mies in 2016 is boven­di­en enkel geldig voor eind­fac­turen vanaf 01/01/2016. Vanaf 2017 geldt een nieuw aanvraagformulier.


Spouw­muuriso­latie of buitenmuurisolatie

Je kunt indi­vidu­ele iso­latiepremies ont­van­gen wan­neer je spouw­muur- of buiten­muuriso­latie laat plaat­sen of wan­neer je enkel of dubbel glas laat vervangen.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu