Open veranda

Een veranda is zelfs ideaal tijdens de winter

Veran­da, ook voor in de winter

Dat een veran­da alleen voor in de zomer geschikt is, is een mis­vat­ting. Je kan er net zo goed tij­dens de win­ter­maan­den van genieten.

Dat een veran­da alleen voor in de zomer geschikt is, is een mis­vat­ting. Je kan er net zo goed tij­dens de win­ter­maan­den van genieten.

Want tij­dens die donkere maan­den vind je extra licht in je veran­da. En je weet, daglicht geeft je een energieboost en is goed voor je humeur! Wel moet je veran­da aan een aan­tal zak­en vol­doen wil je er het hele jaar door van geni­eten. Denk bijvoor­beeld aan:

  • zon­new­er­ing die felle zon op zom­erse mid­da­gen tegen­houdt, maar die ook in de tussen­seizoe­nen storende lage zon voorkomt.
  • hoogren­de­ments­glas dat de warmte bin­nen­laat en bin­nen houdt.
  • een ven­ti­latiesys­teem dat warme lucht in de zomer en vochtige lucht in de win­ter afvo­ert zodat je niet node­loos moet ver­war­men om een behaaglijk gevoel te hebben.

Naast veranda’s hebben wij ook afs­luit­bare pergola’s die het beste van twee werelden bieden: in de zomer zit je gewoon lekker buiten en wan­neer het wat koel­er wordt, sluit je de per­go­la af met screens en ver­warm je de ruimte met de elek­trische stralers. Zo haal je buiten een frisse neus op en geni­et je van je tuin zon­der dat je hier­voor de kou moet trotseren.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu