Moderne dubbele beglazing

Welke type glas kies je nu juist?

Dubbele beglaz­ing en driedubbel glas

Een lagere energiefac­tu­ur en meer com­fort zijn de groot­ste voorde­len van dubbele beglaz­ing en driedubbel glas. Milieu Cen­traal in Ned­er­land berek­ende dat isol­erende beglaz­ing je per jaar gemid­deld 320 tot 480 m3 gas bespaart. Sim­pel­weg omdat je met dubbel en 3 dubbel glas de door je bin­nen gestook­te warmte bin­nen­houdt.
Voor dubbele beglaz­ing en 3 dubbele beglaz­ing heeft Bruynseels-Vocht­en voor Spri­mo­glass als lever­anci­er gekozen: één van de eerste onafhanke­lijke bedri­jven gespe­cialiseerd in beglaz­ing. Al sinds 1892. Spri­mo­glass lev­ert de beglaz­ing bij jou op de werf, wij plaat­sen de beglazing.

Dubbele beglaz­ing

Dubbele beglaz­ing zijn twee glasla­gen met Argongas ertussen en met een uiterst dunne metaal­laag op de bin­nen­z­i­jde van het buiten­ste glas dat werkt als een warmtere­flecterende coating.

Voorde­len dubbele beglazing

  • Hoge iso­latiewaarde: 1.1 W/​m2K, komt in aan­merk­ing voor pre­mie dubbele beglazing.
  • Houd door jou gestook­te warmte binnen.
  • Min­der con­densvorm­ing op bin­nen­z­i­jde beglazing.
  • Ver­traagt verkleur­ing interieur door zon­werende werk­ing (weerkaatst 65% van UV-stralen).

Driedubbel glas

Bij driedubbele beglaz­ing is er nog een extra glaslaag. Het driedubbel glas heeft twee dunne metaal­laag­jes op de bin­nen­z­i­jde van het tweede en vijfde glaslaag. Tussen de glasla­gen zit Argongas.

Voorde­len driedubbele beglazing

  • Zeer hoge iso­latiewaarde tot 0,5 W/​m²K mogelijk. Iso­latiewaarde is gelijk aan die van een geï­soleerde buitenmuur.
  • Komt in aan­merk­ing voor Ean­dis-pre­mie van 15 euro/​m² glas.
  • Ideaal voor lage energie’-huizen.
  • Werkt ook geluidswerend.

Pre­mie dubbele beglazing

Bij ver­vang­ing van enkel of oud dubbel glas door dubbele beglaz­ing of driedubbel glas geplaatst door een erk­end aan­nemer zoals wij kan je in 2015 bij Ean­dis vol­gende pre­mies dubbele beglaz­ing aanvragen:

  • Bij ver­vang­ing van enkel of oud dubbel glas door dubbele beglaz­ing met een U‑waarde gelijk aan of lager dan 1,1 W/​m²K (= HR++ glas) kri­jg je een pre­mie van 12 euro/​m² glas.
  • Bij ver­vang­ing van enkel of oud dubbel glas door driedubbel glas met een U‑waarde gelijk aan of lager dan 0,8 W/​m²K (= HR+++ glas) kri­jg je een pre­mie van 15 euro/​m² glas.

Naast hoe lager de U‑waarde, hoe hoger de pre­mie geldt hoe lager de U‑waarde, hoe beter het glas isoleert. Een dal­ing van de U‑waarde met 0,1 W/​m²K bespaart 1,2 liter stookolie per m² glas per jaar.

Bij Vlaan­deren in energie’ kan je in 6 stap­pen kost­pri­js, pre­mie, jaar­lijkse bespar­ing en terugver­di­en­ti­jd van dubbele beglaz­ing en driedubbele beglaz­ing bereke­nen. Bereken nu.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu